Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt verktyg ska öka jämställdheten inom marin forskning

En kvinna står framför en byggnad. Foto.
Johanna Stadmark.

Sedan 2016 har forskare vid naturvetenskapliga fakulteten medverkat i ett EU-projekt som syftar till att öka jämställdheten inom marin forskning. Arbetet har bland annat mynnat ut i ett digitalt formulär som ska användas i samband med projektansökningar.

Marin forskning är, precis som en rad andra naturvetenskapliga discipliner, ett område där det råder brist på kvinnor i ledande och beslutsfattande positioner. För att ändra på detta startade forskare vid åtta lärosäten runt Östersjön projektet Baltic Gender. Inom det fyraåriga EU-projektet, med en budget på 2,3 miljoner euro, har sedan starten en rad åtgärder genomförts. Bland annat har jämställdhetsplaner införts i Estland och Litauen. Dessutom har forskarna tagit fram ett nytt verktyg som heter GenderWave.

– Det är ett omfattande frågeformulär som ska användas i samband med att forskare ansöker om projektmedel. Allt för att ta hänsyn till så många perspektiv som möjligt, säger Johanna Stadmark, geologiforskare och verksam i nätverket WINGS som arbetar för jämställdhet vid Lunds universitet.

Inom projektet Baltic Gender har Johanna Stadmark mestadels arbetat med karriärfrågor. Hon har bland annat undersökt hur många män respektive kvinnor som stannat kvar inom akademin efter att ha disputerat vid naturvetenskapliga fakulteten. Av de drygt 600 personer som disputerade mellan åren 2007 och 2016 fortsatte 55 procent av männen, men bara 35 procent av kvinnorna.

– Det är intressant att gå till botten med de bakomliggande orsakerna, bland annat hur arbetsplatskulturen under doktorandtiden kan spela in, säger Johanna Stadmark.

Projektet – som koordinerats från GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel – avslutades nyligen med en digital konferens som lockade drygt 250 deltagare. Nu hoppas Johanna Stadmark att lärdomarna som dragits i projektet ska leda till ökad jämställdhet, både på ett internationellt plan och vid naturvetenskapliga fakulteten.

– Jag ser mycket fram emot att få ut den här nya kunskapen inom organisationen, säger hon.

Text och foto: Johan Joelsson