Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hon har tagit fram ett djurfritt preparat för cellodling – och ger bort receptet

Forskare i labb. Foto.
–Vårt medium är open source, säger Stina Oredsson, forskaren bakom genombrottet som väljer att ge bort ”receptet” så att fler forskare kan arbeta med mer vetenskapligt exakta och djurfria metoder. Foto: Privat.

Nu är det fullt möjligt att testa kemikalier och smink utan att använda produkter som isolerats från djur. Forskare från Lund har tagit fram ett helt djurfritt preparat för cellodling, ett medium som kan användas för att odla mänskliga celler, bland annat för cancerforskning. Något de menar är ett hett eftertraktat genombrott, eftersom det är lösningen på ett etiskt dilemma, leder till högre vetenskaplig noggrannhet och därigenom sparar stora pengar för läkemedelsindustrin.

Cellodling initierades i början av 1900-talet med enkla saltlösningar. Med tiden utvecklades mer komplicerade lösningar – exempelvis med socker för energiförsörjning och aminosyror för proteintillverkning. Forskare tillsatte dessutom olika proteinextrakt från djur för att få cellerna att växa. Det tog fart 1958 när forskare upptäckte att serum från kalvfoster – fetal bovine serum (FBS) – var en tillsats som kunde få celler att trivas, både normala celler och cancerceller. Det har fungerat utmärkt trots både djuretiska och vetenskapliga problem – och därför har ingen riktigt tagit tag i att utveckla ett medium med definierat innehåll och utan proteiner från djur.

Djur får till exempel inte användas för kosmetikatestning i Europa. Men de används indirekt genom FBS, som är en biprodukt från köttindustrin.

Trots både etiska och vetenskapliga brister har det varit svårt att utesluta FBS. Men 2018 började forskarna i Lund istället använda olika mänskliga proteiner som behövs för att celler ska kunna överleva i ett cellodlingsmedium. Det tog ända till 2023 innan resultaten publicerades.

– Det var ju något unikt och jag ville lita på det. Vi har tagit fram ett helt djurproduktsfritt cellmedium och det fungerade direkt – vi kunde upprepa med stor exakthet. Vi har bland annat använt det på flera olika toxikologiska celltester. Detta som så många jobbat med så länge var förvånansvärt lätt, trots allt, säger Stina Oredsson, biolog vid Lunds universitet.

Ger bort receptet till alla forskare

Forskarna har nu valt att publicera ”receptet” helt öppet och eftersom sammansättningen – till skillnad från FBS – är väldefinierad, kan alla tillverka det. Något som har skapat stort intresse på många håll i Europa och även hos den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (US FDA). Inte minst eftersom det kan användas för odling av vanliga celler men också inom cancerforskning.

– När du tillsätter FBS till ett cellodlingsmedium är det som att jobba med ett svart hål. Du vet inte riktigt vad det är eftersom det kan ha olika sammansättning på grund av olika förhållanden. Vi visar att det går att odla celler framgångsrikt med ett helt definierat och djurproduktsfritt medium, säger Stina Oredsson.

Varför är dessa resultat så intressanta?

– Det finns stora reproducerbarhetsproblem inom forskning. Forskning är dessutom dyrt och det tar lång tid att utveckla läkemedel. Våra resultat innebär att odling av mänskliga celler kommer närmare den miljö som cellerna normalt sett växer i. Det är vetenskapligt bättre eftersom vi vet vad vi jobbar med. En kock lagar ju inte mat med okända ingredienser, säger Stina Oredsson.

Läs den vetenskapliga studien (sciencedirect.com)

Text: Anders Örtegren.


 Fakta: Så framställs fetalt kalvserum (FBS)

Den dräktiga kon som kommer till slakteriet avlivas. Kalvfostret i livmodern avlägsnas, tvättas och sedan sticks en nål in i fostrets hjärta utan bedövning. Därefter sugs kalvens blod ut. Blodet används för att framställa odlingsmedium för olika cellkulturer som används i forskning.

Fostren som används är mellan 3 och 9 månader (en ko är dräktig i cirka 9,5 månader). Varje år genomgår 1,5–2 miljoner kalvfoster denna behandling.

Fetalt kalvserum, som säljs av olika kommersiella företag till forskare och företag
runt om i världen, är en mångmiljardindustri.