Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Elefanter och hjortar bidrar till en rik mångfald av träd

Tarangire nationalpark i Tanzania. Foto: Wikipedia.
Elefanter går längs ett vattendrag. Foto.

Med hjälp av global satellitdata har ett forskarlag kartlagt trädtäcket i världens skyddade naturområden. Studien visar att områden med många stora växtätande djur har ett betydligt mer varierat utbud av träd.

Att upprätthålla artrika och motståndskraftiga ekosystem är avgörande för att bevara den biologiska mångfalden och mildra klimatförändringarna. Här spelar megafaunan – de allra största djuren i ett specifikt område – en viktig roll. I en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften One Earth har ett internationellt forskarlag, där Lunds universitet ingår, gått till botten med det intrikata samspelet mellan antalet glupska växtätare och mångfalden av träd i världens skyddade områden.

– Våra resultat avslöjar en fascinerande och komplex berättelse om hur de stora växtätande djuren formar världens naturliga landskap. Trädtäcket i dessa områden är glesare, men mångfalden i trädtäcket är betydligt större än i områden som saknar stora växtätare, säger Lanhui Wang, forskare i naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet.

Viktiga för framtiden

De stora växtätarna bidrar till en mer varierad vegetationsstruktur och skapar en rik livsmiljö för otaliga arter. Detta beror på djurens konsumtion av växtligheten, fysiska störningar i landskapet men också så kallad bioturbation – ett samlingsnamn för djurs och växters omblandning och transport av material, vätskor och gaser. Enligt Lanhui Wang belyser de nya forskningsresultaten behovet av att beakta de stora växtätarna i bevarandestrategier. Inte bara för djurens egen skull utan också för den vitala roll de spelar i att forma landskap och påverka biologisk mångfald. Forskarna menar att denna aspekt inte beaktas i tillräcklig utsträckning inom ramarna för hållbar markförvaltning och restaurering av ekosystem.

– I en tid då globala initiativ intensivt inriktar sig på att bekämpa klimatförändringar och förlust av biodiversitet väcker våra resultat en bredare och mer nyanserad diskussion om ekosystemförvaltning och bevarandeåtgärder. Det är av yttersta vikt att förstå megafaunans ekologiska påverkan, säger Lanhui Wang.

Avgörande för att klara FN-mål

FN har utannonserat 2020-talet som decenniet för återskapade av ekosystem. Totalt har 115 länder enats om att tillsammans restaurera upp till 100 000 kvadratkilometer natur. För att lyckas med detta hade det behövts fler stora växtätare världen över, menar Lanhui Wang.

– Jag tror att vi kommer att behöva skydda och freda de stora växtätarna för att lyckas med FN-målen. Och megafaunan är avgörande för trädtäcket som i sin tur främjar kolbindning och en mångfald av livsmiljöer, säger Lanhui Wang.

Förutom Lunds universitet har följande organisationer och lärosäten medverkat i studien: Aarhus University, Sveriges lantbruksuniversitet Umeå, Nelson Mandela University, Utrecht University, Chinese Academy of Sciences, Netherlands Institute of Ecology, Wageningen University.

Studien "Tree cover and its heterogeneity in natural ecosystems is linked to large herbivore biomass globally" publiceras i tidskriften One Earth.

Läs studien (sciencedirect.com)

Text: Johan Joelsson.