Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biologiforskare invald i Sveriges unga akademi

Porträtt. Foto.
Andreas Nord, docent vid biologiska institutionen, gläds åt utnämningen. Foto: Inger Ekström.

Andreas Nord, docent vid Biologiska institutionen, har valts in i Sveriges unga akademi. Under de kommande fem åren ska han arbeta för att inspirera unga att bedriva viktig forskning av hög kvalitet.

Sveriges unga akademi samlar yngre, ledande forskare från alla discipliner och delar av landet. Ledamotsperioden är begränsad till fem år, vilket innebär ett kontinuerligt inflöde av energi och idéer. Organisationen har på kort tid blivit en stark röst hos beslutsfattare i forskarvärlden. Sveriges unga akademi har sedan grundandet 2011 haft ett hundratal framstående forskare som ledamöter. Organisationen arbetar bland annat för vetenskaplig förnyelse, ett tvärvetenskapligt angreppssätt och kvalitetsdrivande karriärvägar.

Grattis Andreas, hur känns det?

– Tack! Det känns så klart hedrande och väldigt roligt att ha blivit invald. Jag ser med lika delar ödmjukhet och tillförsikt fram emot de kommande fem åren.

Varför tror du att du blev invald?

– Jag hoppas att det beror på att akademien tycker att jag har förutsättningar att bidra på ett bra sätt till arbetet med mina hjärtefrågor kring forskningsförmedling och yngre forskares villkor. Vi hade också uppsluppna och konstruktiva samtal med invalspanelen under själva intervjun. Eftersom det är en arbetande akademi tror jag det var viktigt att vi hade bra personkemi redan från början.

Vad tror du engagemanget kommer att betyda för din fortsatta forskning?

– Det kommer att ha stor betydelse. Akademiens ledamöter kommer från alla möjliga ämnesområden och för att fungera i sådana tvärvetenskapliga sammanhang behöver vi ta ett steg tillbaka och se på vår egen forskning i ett vidare perspektiv. Akademien är också en stark röst för fri, angelägen och kompetent forskning i Sverige, så den stora vinsten med invalet är inte den personliga, utan snarare förmånen att få arbeta för att fortsätta främja ett gott, obundet och inkluderande forskningsklimat vid svenska universitet och högskolor.

Vad håller du på med just nu?

– Just nu är min forskargrupp i slutfasen av den första delen i ett stort projekt där vi försöker ta reda på hur extremväder påverkar hur djur växer, lever och fungerar över korta och långa tidshorisonter. Parallellt med det har vi precis lämnat startgroparna i ett flerårigt projekt där vi ska undersöka förändringar i insektsfaunan under de senaste 70 åren i den särpräglade miljön på Gotska Sandön i Östersjön.

Andreas Nord är en av sex nya forskare som nu väljs in i Sveriges unga akademi. Från Lunds universitetet tar även Alison Gerber, universitetslektor i sociologi, en plats.

Text: Johan Joelsson.