Lundamatematiker får prestigefyllt anslag för forskning kring vattenvågor

Porträtt. Foto.
Dag Nilsson. Foto: privat.

Tack vare ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har matematikern Dag Nilsson erhållit en postdoktoral tjänst i tyska Saarbrücken. Under två år ska den Lundafostrade forskaren gå till botten med tre intrikata ekvationer kopplade till vattenvågor.

Havets vågor ser så naturliga ut när de rullar in mot stranden. Men ingenting kunde vara mer fel. I flera hundra år har forskare försökt förklara vattenvågors rörelser med hjälp av ekvationer. Men trots alla studier som gjorts finns det fortfarande mycket vi inte känner till om vågornas mekanismer. Det ska Dag Nilsson, som disputerade i matematik vid Lunds universitet 2018, råda bot på. Under två år ska han försöka bevisa att det finns lösningar på tre utvalda ekvationer inom flödesmekaniken. Det sker genom en tvåårig, postdoktoral tjänst vid Universität des Saarlandes i tyska Saarbrücken. Tjänsten finansieras genom ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

– Det här är ett mycket intressant fält som det forskats på sedan 1700-talet. Jag ska försöka bevisa att det existerar lösningar på tre ekvationer som handlar om att förstå vågornas egenskaper, säger Dag Nilsson.

Det rör sig om mycket avancerade ekvationer som man inte löser i brådrasket. Den ena beskriver så kallade hydroelastiska vågor som fortplantas på ytan av ett tunt istäcke. Den andra beskriver dubbelt periodiska vågor över strömmade vatten. Den tredje ekvationen har sin källa i plasmafysiken och studerar vågor i elektriskt laddad gas innesluten i ett magnetfält. Ökad kunskap kring dessa matematiska gåtor kan på sikt leda till en rad tekniska landvinningar.

– Det handlar bland annat om hur flygplatser och vägar på isen vid polerna ska anläggas på bästa sätt. Men också hur fusionsreaktorer kan konstrueras, säger Dag Nilsson.

I sin postdoktorala tjänst ska Dag Nilsson arbeta tillsammans med professor Mark Groves vid Universität des Saarlandes och universitetslektor Erik Wahlén vid Lunds universitet, som bland annat fördjupat sig i monstervågor. Efter sina två år i Saarbrücken är Dag Nilssons plan att fortsätta sin vågforskning vid Lunds universitet.

Text: Johan Joelsson


Fakta om matematikanslaget

Sedan 2014 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse delat ut 25 miljoner kronor årligen inom ramen för sitt matematikprogram. Syftet är att stärka matematisk grundforskning. I år får sexton framstående matematiker anslag.