Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskarutbildning

Har du läst några år på universitetet och hittat ett ämne som du brinner för och vill fördjupa dig i? Då kan forskarutbildningen vara något för dig.

Maskin

Forskarutbildningen vid Lunds universitet omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Mellan ett och två år av utbildningen brukar ägnas åt kurser och seminarier och resten åt forskning. Efter avslutad forskarutbildning går många vidare till akademiska karriärer och blir exempelvis forskare. Andra börjar arbeta inom näringslivet eller offentlig förvaltning.

Behörighet och förkunskaper

För att bli antagen till forskarutbildningen krävs grundläggande behörighet, det vill säga examen på avancerad nivå eller kurser omfattande minst 240 hp (varav minst 60 hp på avancerad nivå), eller att du på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. Det finns även särskilda behörighetskrav för varje ämne. Du behöver inte ha studerat vid Lunds universitet för att kunna söka till forskarutbildningen. Många av studenter på forskarutbildningen kommer från andra lärosäten, såväl svenska som utländska.

Ansökan och antagning

Forskarstudier kan bedrivas under olika former men allra vanligast är det att du som forskarstuderande har en doktorandanställning och ingår i en forskargrupp. Det finns ingen särskild ansökningsperiod för forskarutbildningen utan nya doktorandtjänster utlyses kontinuerligt. I varje utlysning står det beskrivet vilka förutsättningar som gäller för den specifika tjänsten och vilken dag som är sista ansökningsdag.

Utlysta doktorandtjänster

Examen och disputation

Doktorsavhandling

Din utbildning avslutas med att du försvarar en vetenskaplig avhandling i ditt ämne, doktorsavhandlingen. Avhandlingen består vanligtvis av en introduktion till forskningsområdet och de egna forskningsresultaten samt de artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. 

Disputation

Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation då du lägger fram din avhandling för allmän granskning. En opponent har som uppgift att särskilt granska och opponera på avhandlingen. Avhandlingen betygsätts och godkänns av en betygsnämnd.

Doktorsexamen

Den svenska doktorsexamen omfattar 240 hp. Efter att du avslutat din forskarutbildning får du en doktorsexamen, vilket är den högsta akademiska examen man kan få.

Licentiatexamen

Du kan även ta ut en licentiatexamen efter 120 hp forskarutbildning, vilket motsvarar två års heltidsstudier. Licentiatexamen kan vara ett steg i utbildningen för dig som antagits till utbildning för doktorsexamen, men du kan också avsluta dina forskarstudier med licentiatexamen. Den vetenskapliga avhandlingen kallas licentiatavhandling och presenteras och examineras vid ett offentligt seminarium.

Doktorspromotion

Doktorspromotionen är årets stora ceremoni och akademiska högtid som äger rum i maj/juni varje år. Då hedrar universitetet den som genomgått forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling. Vid promotionen utdelas diplom, ring och lagerkrans.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om forskarutbildningen på de interna webbsidorna som riktar sig till antagna doktorander. Har du frågor är du välkommen att kontakta studierektorn för det forskarutbildningsämne du är intresserad av.

Information för antagna doktorander – naturvetenskap.lu.se/internt

Studierektorer

Nedan finns länkar till kontaktinformation på lu.se.

Sidansvarig: