Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Högskolepedagogisk utbildning

Alla lärare och undervisande doktorander vid LU ska ha genomgått en högskolepedagogisk utbildning. Områdesstyrelser och institutioner ansvarar för att utbildningen genomförs. Högskolepedagogisk utbildning anordnas både av naturvetenskapliga fakulteten och AHU, Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling.

Kostnad

Kurser som anordnas av naturvetenskapliga fakulteten och AHU är kostnadsfria. Om avanmälan inte skett senast 14 dagar före kursstart kommer dock institutionen att faktureras en avgift.

Rekommenderade kurser

För lärare

De två kurserna "Högskolepedagogik i teori och praktik" och "Learning and Teaching in Higher Education: Continuation" rekommenderas ingå i den tio veckor långa utbildningen för lärare.

För doktorander

För doktorander rekommenderas kursen "Högskolepedagogik i teori och praktik", vilken ger behörighet att undervisa.

Kurser

Docentförberedande kurs

Kursen är obligatorisk för att kunna antas som docent vid naturvetenskapliga fakulteten. Kursen har dock visat sig vara värdefull även för exempelvis nyanställda forskarassistenter, forskare eller biträdande lektorer där tidpunkten för docentansökan ligger en bit fram i tiden. Den obligatoriska handledarutbildningen ingår i denna kurs.

VT 2018

Högskolepedagogik i teori och praktik

Kursen ingår i fakultetens behörighetsgivande pedagogiska utbildning och vänder sig till dig som är lärare eller doktorand utan tidigare pedagogisk utbildning. Kursen är praktiskt inriktad och du får bland annat arbeta med att kartlägga din egen undervisning. Stort utrymme ges för reflektioner kring erfarenheter av att undervisa och undervisas. Du får också påbörja skrivandet av en pedagogisk portfölj. Kursen ges på såväl svenska som engelska och motsvarar tre veckors heltidsarbete.

HT 2017

Hösten 2017 ges kursen på engelska, men är öppen även för svensktalande.

Learning and Teaching in Higher Education: Continuation

Kursen ingår i naturvetenskapliga fakultetens behörighetsgivande pedagogiska utbildning för lärare och är en lämplig fortsättning på kursen "Högskolepedagogik i teori och praktik". Kursen ges på engelska en gång per termin av Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU). Kursen motsvarar tre veckors heltidsarbete.

Läs mer om kursen på AHU:s webbplats

Workshop – Den pedagogiska portföljen

Kursen är valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen vid naturvetenskapliga fakulteten. I den pedagogiska portföljen belyser och beskriver läraren sin kompetens, framför allt genom en kritiskt reflekterande analys av exempel hämtade från den egna praktiken. Kursen riktar sig till alla lärare som vill öka sin förmåga att skriva en väl genomtänkt och reflekterande pedagogisk portfölj. Kursen ges gemensamt för naturvetenskapliga fakulteten och LTH. Kursen motsvarar en veckas heltidsarbete och ges varje termin.

Läs mer om kursen på LTH:s webbplats

Kommunikation i undervisningen

Kursen ingår i naturvetenskapliga fakultetens behörighetsgivande pedagogiska utbildning. Kursen vänder sig till dig som är doktorander eller lärare och vill utveckla din kommunikativa medvetenhet och förmåga, speciellt i undervisningssituationen. Det övergripande målet är att du ska kunna kommunicera ditt forskningsämne i dialog med olika grupper och i olika sammanhang, samt kunna stödja studenters utveckling av kommunikativa färdigheter. Kursen motsvarar två veckors heltidsarbete och ges på engelska.

HT 2017

Att stödja studenters skrivutveckling

Kursen ges av PLUS vid naturvetenskapliga fakulteten och är öppen för deltagare från hela universitetet. Syftet är att ge inspiration och verktyg till dig som är lärare och handleder studenters skrivande på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Kursen bygger på retorisk och skrivdidaktisk teori samt erfarenheter från två EQ11-projekt där olika former av kommunikationsträning har integrerats i ämnesutbildningen. För mer information kontakta sara.santesson [at] kom.lu.se eller susanne.pelger [at] science.lu.se.

Kursen är avgiftsfri för lärare vid naturvetenskapliga fakulteten. Kurskostnad för övriga deltagare: 7 800 kr.

Ämnesdidaktik inom naturvetenskap och teknik

Ämnesdidaktik är en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen. Kursens syfte är att introducera kursdeltagarna i vetenskapliga metoder för att bättre kunna analysera och tolka studenternas lärande och kunskapsbildning i det egna ämnet. Deltagarna genomför ett mindre, forskningsinriktat projekt kring undervisningen i det egna ämnet med syftet att öka kunskapen och förståelsen om studenternas lärande i det specifika ämnet. Kursen ges vartannat år och motsvarar två alternativt fyra veckors heltidsarbete. Det längre alternativet ger utrymme för ett mer omfattande eget kursprojekt.

Genus i naturvetenskap och teknik

Kursen är en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen. Den riktar sig till lärare vid naturvetenskapliga fakulteten och omfattningen motsvarar 5 hp. Kursens syfte är att ge en introduktion till vad ett genusperspektiv är, samt hur detta på olika sätt är relevant för att förstå naturvetenskap och teknik som utbildning, akademiska ämnen och verksamhet. Kursen ges vid efterfrågan.

Sidansvarig:

Kontakt

Frågor om pedagogisk utbildning och kurser
Susanne Pelger
070-284 02 77
Susanne.Pelger [at] science.lu.se

Frågor om docentkursen
Tobias Nilsson
046-222 71 82
Tobias.Nilsson [at] science.lu.se

Frågor om anmälan
Ann Ivarsson
046-222 31 39
ann.ivarsson [at] science.lu.se

Naturvetenskapliga fakulteten
Besöksadress: Sölvegatan 27, 222 62 Lund
Intern post: HS 39
Postadress: Box 118, 221 00 Lund
Fakturaadress: Box 188, 221 00 Lund
E-post: kansli [at] science.lu.se

Om webbplatsen