Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nyheter

Kemist får ERC Starting Grant

Peter Jönsson. Foto: Privat Peter Jönsson, docent och biträdande universitetslektor vid Kemiska institutionen, Lunds universitet, får Europeiska Forskningsrådets, ERC, Starting Grant. Anslaget på cirka 1,5 miljoner euro över fem år ska användas i hans forskning om kroppens immunförsvar.

Rovdjur bevarar befintliga djurarter

Till vänster en mört, till höger braxen. I mitten en hybrid mellan de två arterna. Foto: Christian Skov En ny studie från Lunds universitet ökar kunskapen om hur gränser och barriärer upprätthålls mellan olika arter i djurvärlden. Korsningar mellan två arter, så kallade hybrider, har enligt teoribildningen inte överlevt möten med rovdjur i lika hög grad som föräldrarna. Nu visar forskare vid biologiska institutionen att teori och verklighet stämmer överens.

Kajans flaxande sparar energi

Pennorna på kajans vingspetsar skapar flera små luftvirvlar istället för en. På så vis sparar fågeln energi. Fotot är bearbetat i efterhand. Foto: Aron Hejdström För första gången har forskare konstaterat att fåglar som flyger aktivt och flaxar med vingarna sparar energi. Det är biologer i Lund som nu visar att kajor minimerar energiuttaget när de lyfter och flyger genom att pennorna på vingspetsen skapar flera små luftvirvlar istället för en stor. Upptäckten kan få användning inom flygteknisk industri.

Kartlagd flughjärna hjälper myggbekämpare

Nu vet forskarna hur bananflugans hjärna kombinerar information om temperatur och luftfuktighet och hur flugan reagerar på informationen. Foto: Marcus Stensmyr Forskare i Lund kan nu för första gången visa hur flugor och andra insekter känner av förändringar i såväl temperatur som luftfuktighet. Resultaten ökar förståelsen för hur insekternas hjärnor fungerar; vad de reagerar på och hur de reagerar. Forskningen kan bidra till förbättrad insektsbekämpning.

Svärdfisken undersökt på Biologiska museet

Svärdfisken har dissekerats på Biologiska museet i Lund. Foto: Biologiska museet. Den svärdfisk som för knappt en vecka sedan flöt iland vid Falsterbokanalen i Skåne har undersökts på Biologiska museet vid Lunds universitet. Magsäcken var tom. Misstanken är att svärdfisken dött av svält.

Färgers funktion i djurens värld

Olika färger signalerar olika saker för olika arter. På bilden syns en kokoslorikit. Foto: Michael Pfaff Färger hjälper djur att skydda sig och överleva men också att hitta en partner och fortplanta sig. Ökad kunskap om hur färger uppfattas och fungerar i djurvärlden kan i framtiden bidra till utvecklingen inom så skilda områden som medicin, säkerhet och kläder.

Trollsländor kan förutsäga vart bytet är på väg

Gulfläckig glanstrollslända (Somatochlora flavomaculata) finns i Sverige och tillhör samma trollsländefamilj som den Hemicordulia-art forskarna har studerat. Foto: Erik Svensson Hittills har forskarvärlden ansett att huvudsakligen däggdjur, såsom människan, är kapabla till att förutsäga vart rörliga föremål kommer att befinna sig inom en snar framtid. Nu har forskare från bland annat Lunds universitet lyckats visa att trollsländor kan förutsäga vart bytesdjur som rör sig är på väg.

Upptäckta proteiner hjälper bakterier att dela sig

De gula ringarna visar var bakterien Streptomyces venezuelae kommer att dela sig. Bilden består av två foton tagna med fluorescensmikroskop. Skalstrecket är fem tusendels millimeter. Foto: Sebastian Wasserstrom och Yusak Budi Susilo Forskare vid Lunds universitet har upptäckt två proteiner som bidrar till att bakterieceller delar sig. På sikt kan upptäckten underlätta utvecklingen av nya antibiotika som måste tas fram när resistensen ökar mot befintlig antibiotika.

En bakterie simmar aldrig ensam

Joakim Stenhammar. Många djurarter uppvisar flockbeteenden, men att även mikroorganismer gör det är inte lika känt. Forskare vid Lunds universitet har nu visat att alger och bakterier bildar flockar vid mycket låga koncentrationer av individer, vilket i förlängningen kan öka förståelsen för hur organismerna infekterar sina värddjur.

Fladdermössens flygande jakt studeras

För första gången studerar forskare hur fladdermöss manövrerar när de i flykten fångar sina byten.