Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SI-verksamhet (mentorsprogram)

För att du som student ska få goda förutsättningar att genomföra din utbildning så att den blir så givande och meningsfull för dig som möjligt, erbjuder fakulteten så kallad SI-verksamhet. SI står för Samverkans-Inlärning och bygger på en pedagogisk modell som är känd över hela världen. På SI-mötena träffar du en student som redan har läst kursen och tillsammans går ni igenom och diskuterar valda delar av kursens mål och innehåll.

Hur går mötena till och vem kan delta?

SI-mötena är frivilliga och äger rum en gång i veckan. Varje möte pågår i cirka två timmar, inklusive fikapaus. SI-ledaren är en student som är utbildad inom SI-metoden och som har läst kursen under föregående år.

Varje möte inleds med att deltagarna kommer överens om mötets syfte och innehåll tillsammans med SI-ledaren. Det som skiljer mötet från en föreläsning är att du som student kan vara med och bestämma över innehållet. Om deltagarna inte har egna idéer, hjälper SI-ledaren till med förslag.

Ett möte kan ha flera syften och deltagarna kan arbeta i olika grupper och med olika teman. Det kan till exempel handla om:

 • Terminologi – hur förklarar jag termerna på ett begripligt sätt?
 • Svåra moment – har jag verkligen förstått hur det fungerar?
 • Praktiska övningar och problemställningar – hur ska jag tänka?
 • Studieteknik – hur kan jag jobba med kursens olika delar tillsammans med mina kurskamrater?
 • Plugga inför tentan tillsammans – vad ska jag fokusera på?

Alla som studerar på det naturvetenskapliga kandidatprogrammet är välkomna att delta i SI-verksamheten. Atmosfären är avslappnad och trygg. Det finns inga "dumma frågor".

Fördelar med att delta i SI-verksamheten

 • Du kan få bättre betyg
 • Du kan öka dina chanser att klara av kursen och ta dina poäng
 • Du lär dig en bra studieteknik och får möjlighet att fördjupa dig i kursens ämne
 • Du har roligt samtidigt som du lär dig tillsammans med andra
 • Du skapar kontakter med andra studenter

När vi frågade deltagande studenter vad de tycker är det bästa med SI-verksamheten så svarar de bland annat:

 • Jag kunde fråga om sådant som jag inte förstod på föreläsningen
 • Jag kunde ställa fler frågor än vad jag hann med under föreläsningarna
 • Jag kunde ställa frågor som jag inte vågade ställa till lärarna
 • Jag kunde jobba i min egen takt
 • SI-ledaren har själv gått kursen och kunde därför se svårigheterna utifrån mitt perspektiv

Mer information om SI-verksamheten

Är du intresserad av att delta i SI-verksamheten, eller kanske jobba som SI-ledare? Kontakta fakultetens SI-koordinator eller SI-koordinatorn på din institution.

Naturvetenskapliga fakultetens SI-koordinator

Helena Elvén Eriksson
Kontaktuppgifter till Helena Elvén Eriksson – lu.se

Biologiska institutionens SI-koordinator

Jep Agrell
Kontaktuppgifter till Jep Agrell – lu.se

Fysiska institutionens SI-koordinator

Charlotta Nilsson
Kontaktuppgifter till Charlotta Nilsson – lu.se

Geologiska institutionens SI-koordinator

Mikael Calner
Kontaktuppgifter till Mikael Calner – lu.se

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskaps SI-koordinator

Helena Elvén Eriksson
Kontaktuppgifter till Helena Elvén Eriksson – lu.se

Kemiska institutionens SI-koordinator

Sophie Manner
Kontaktuppgifter till Sophie Manner – lu.se

Matematikcentrums SI-koordinator

Anna-Maria Persson
Kontaktuppgifter till Anna-Maria Persson – lu.se

Kontakt

Helena Elvén Eriksson
SI-samordnare inom fakulteten
Kontaktuppgifter till Helena Elvén Eriksson – lu.se

SI-verksamheten inom fakulteten

De kurser som erbjuder SI-verksamhet ingår alltid i minst en av ingångarna på det naturvetenskapliga kandidatprogrammet. Kurserna kommer ofta tidigt i utbildningen, så att du snabbt ska kunna få nytta av arbetsmetodiken som introduceras på SI-mötena.

Som student på det naturvetenskapliga kandidatprogrammet bör du bli erbjuden SI-verksamhet i minst en kurs. I snitt ges SI-verksamhet på två kurser vid varje institution inom fakulteten.