Om vårens undervisning med anledning av coronaviruset

De förutsättningar som har gällt under hösten 2020 fortsätter gälla även under våren 2021.

Undervisning både digitalt och på campus

Vårterminens undervisning kommer att genomföras både digitalt och i universitetets lokaler. Vid campusundervisning ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer följas. Fysiska samlingar ska omfatta så få personer som möjligt.

Kontakta studierektorn på din institution för att få mer information om hur just din utbildning påverkas. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på den här sidan.

Prioritering av undervisning och examination på campus

Följande moment och studentgrupper prioriteras (utan inbördes ordning) när det gäller undervisning och examination på campus.

  • Examination som inte kan, eller inte utan stora svårigheter, kan genomföras via digitala verktyg.
  • Undervisningsmoment med praktiska och laborativa inslag.
  • Fältstudier och praktik som inte kan genomföras på alternativt sätt.
  • Utbildning för internationella studenter som för sitt uppehållstillstånd är beroende av att utbildning ges till övervägande del på plats.
  • Undervisning och introducerande moment för studenter som inleder sina studier vid universitetet under vårterminen 2021.
  • Undervisning och examination som bör genomföras med fysisk närvaro för studenter som befinner sig i slutet av sin utbildning.

Riskbedömningar görs för varje kurs

För varje kurs som ges inom naturvetenskapliga fakulteten görs en riskbedömning om risken för smittspridning av Covid-19. Kontakta studierektorn för din utbildning om du vill ha mer information om hur dina kurser ska genomföras under våren.

Kontaktuppgifter till studierektorerna

Astronomi och teoretisk fysik

Studierektor: Johan Rathsman
Kontaktuppgifter till Johan Rathsman – lu.se

Biologi

Studierektor: Jep Agrell
Kontaktuppgifter till Jep Agrell – lu.se

Fysik

Studierektor: Charlotta Nilsson
E-post: studierektor [at] fysik [dot] lu [dot] se

Geologi

Studierektor: Dan Hammarlund
Kontaktuppgifter till Dan Hammarlund – lu.se

Kemi

Studierektor: Sophie Manner
Kontaktuppgifter till Sophie Manner – lu.se

Matematik

Studierektor: Anna-Maria Persson
Kontaktuppgifter till Anna-Maria Persson – lu.se

Miljövetenskap

Studierektor: Yvonne Persson
Kontaktuppgifter till Yvonne Persson – lu.se

Naturgeografi och ekosystemvetenskap​

Studierektor: Ulrik Mårtensson
Kontaktuppgifter till Ulrik Mårtensson – lu.se

Sjukhusfysikerutbildningen

Studierektor: Crister Ceberg
Kontaktuppgifter till Crister Ceberg – lu.se