Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om höstens undervisning med anledning av coronaviruset

För att kunna säkra en trygg studie- och arbetsplats för studenter och medarbetare fattar vi löpande beslut baserade på aktuella rekommendationer från ansvariga myndigheter. Informationen nedan uppdateras därför också löpande.

Undervisning både digitalt och på campus

Undervisningen kommer att genomföras både digitalt och i universitetets lokaler. Successiv återgång till undervisning och examination på campus påbörjas den 17 augusti och ska vara genomförd till 1 november 2021.

Vid campusundervisning ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer följas. Fysiska samlingar ska omfatta så få personer som möjligt.

Kontakta studierektorn på din institution för att få mer information om hur just din utbildning påverkas. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på den här sidan.

Information till dig som är ny som student

Prioritering av undervisning och examination på campus

Följande moment och studentgrupper prioriteras (utan inbördes ordning) när det gäller undervisning och examination på campus.

 • Examination som inte kan eller inte utan stora svårigheter kan genomföras digitalt.
 • Undervisningsmoment med konstnärliga, praktiska och laborativa inslag.
 • Verksamhetsförlagd utbildning, fältstudier och praktik.
 • Utbildning för internationella studenter som för sitt uppehållstillstånd är beroende av att utbildning ges till övervägande del på plats, i den mån det är möjligt med hänsyn taget till universitetets beslut om anpassningar och då i anpassade små grupper efter riskbedömning. Introduktion av nytillkomna internationella studenter kan ske på plats om hänsyn är taget till universitetets beslut.
 • Nya studenter som börjar sin utbildning höstterminen 2021 samt de studenter som påbörjat sin utbildning under vårterminen 2020, höstterminen 2020 och vårterminen 2021 och som huvudsakligen haft undervisning på distans.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att studenter som har svårigheter att studera hemma eller av annan anledning har särskilda behov, bör prioriteras för att undervisas på plats i utbildningslokalerna.  

Riskbedömningar görs för varje kurs

För varje kurs som ges inom naturvetenskapliga fakulteten görs en riskbedömning om risken för smittspridning av Covid-19. Kontakta studierektorn för din utbildning om du vill ha mer information om hur dina kurser ska genomföras.

Studieplatser

Vi har ett begränsat antal studieplatser på våra institutioner och bibliotek. Observera att du behöver ditt LU-kort för att komma in i lokalerna.

Institutionernas studieplatser

 • Kemicentrum, Sölvegatan 39
 • Matematikhuset, Sölvegatan 18 A
 • Astronomihuset, Sölvegatan 27
 • Biologihuser, Sölvegatan 35
 • Ekologihuset med paviljong, Sölvegatan 37
 • Geocentrum hus 1 och hus 2, Sölvegatan 10 och 12
 • Fysicum, Professorsgatan 1

Bibliotekens studieplatser

På Naturvetenskapliga bibliotekets webbplats hittar du information om tillgängliga studieplatser.

Naturvetenskapliga bibliotekets webbplats

Studieplatser på andra fakulteter

Samlad information om de andra fakulteternas studieplatser hittar du på Lunds universitets övergripande webbplats.

Fakulteternas coronainformation – lu.se

Kontaktuppgifter till studierektorerna

Astronomi och teoretisk fysik

Studierektor: Johan Rathsman
Kontaktuppgifter till Johan Rathsman – lu.se

Biologi

Studierektor: Jep Agrell
Kontaktuppgifter till Jep Agrell – lu.se

Fysik

Studierektor: Charlotta Nilsson
E-post: studierektor [at] fysik [dot] lu [dot] se

Geologi

Studierektor: Dan Hammarlund
Kontaktuppgifter till Dan Hammarlund – lu.se

Kemi

Studierektor: Sophie Manner
Kontaktuppgifter till Sophie Manner – lu.se

Matematik

Studierektor: Anna-Maria Persson
Kontaktuppgifter till Anna-Maria Persson – lu.se

Miljövetenskap

Studierektor: Yvonne Persson
Kontaktuppgifter till Yvonne Persson – lu.se

Naturgeografi och ekosystemvetenskap​

Studierektor: Ulrik Mårtensson
Kontaktuppgifter till Ulrik Mårtensson – lu.se

Sjukhusfysikerutbildningen

Studierektor: Crister Ceberg
Kontaktuppgifter till Crister Ceberg – lu.se