Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om höstens undervisning med anledning av coronaviruset

De förutsättningar som har gällt under våren 2021 gäller tills vidare. För att kunna säkra en trygg studie- och arbetsplats för studenter och medarbetare fattar vi löpande beslut baserade på aktuella rekommendationer från ansvariga myndigheter. Informationen nedan uppdateras därför också löpande.

Undervisning både digitalt och på campus

Undervisningen kommer att genomföras både digitalt och i universitetets lokaler. Vid campusundervisning ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer följas. Fysiska samlingar ska omfatta så få personer som möjligt.

Kontakta studierektorn på din institution för att få mer information om hur just din utbildning påverkas. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på den här sidan.

Prioritering av undervisning och examination på campus

Följande moment och studentgrupper prioriteras (utan inbördes ordning) när det gäller undervisning och examination på campus.

  • Examination som inte kan, eller inte utan stora svårigheter, kan genomföras via digitala verktyg.
  • Undervisningsmoment med praktiska och laborativa inslag.
  • Fältstudier och praktik som inte kan genomföras på alternativt sätt.
  • Utbildning för internationella studenter som för sitt uppehållstillstånd är beroende av att utbildning ges till övervägande del på plats.
  • Undervisning och introducerande moment för studenter som inleder sina studier vid universitetet under höstterminen 2021.
  • Undervisning och examination som bör genomföras med fysisk närvaro för studenter som befinner sig i slutet av sin utbildning.

Riskbedömningar görs för varje kurs

För varje kurs som ges inom naturvetenskapliga fakulteten görs en riskbedömning om risken för smittspridning av Covid-19. Kontakta studierektorn för din utbildning om du vill ha mer information om hur dina kurser ska genomföras.

Studieplatser

Det uppdaterade rektorsbeslutet (18 mars 2021) innebär att all verksamhet som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler ska fortsätta genomföras digitalt, tills vidare.

Studenter uppmanas fortsatt att som utgångspunkt studera hemifrån. Studieplatser och datorsalar hålls tillgängliga i begränsad omfattning och för studenter som har behov av plats, till exempel för informationssökning, användning av referensmaterial, för tillgång till utrustning för distansundervisning och examination.

Studenter som måste befinna sig på campus måste sprida ut sig och hålla minst 2 meters avstånd. Om det är fullt, hitta en annan plats. Om det blir för trångt så kommer vi att tvingas stänga ner igen.

Nedan hittar du länkar till information om studieplatser inom naturvetenskapliga fakulteten (i de fall det saknas länkar finns istället information om studieplatser på plats i byggnaderna).

Studieplatser på fakultetens institutioner

Studieplatser på fakultetens bibliotek

Biblioteken har publicerat information om studieplatser på sina webbplatsers startsidor.

Studieplatser på andra fakulteter

Samlad information om de andra fakulteternas studieplatser hittar du på Lunds universitets övergripande webbplats.

Fakulteternas coronainformation – lu.se

Kontaktuppgifter till studierektorerna

Astronomi och teoretisk fysik

Studierektor: Johan Rathsman
Kontaktuppgifter till Johan Rathsman – lu.se

Biologi

Studierektor: Jep Agrell
Kontaktuppgifter till Jep Agrell – lu.se

Fysik

Studierektor: Charlotta Nilsson
E-post: studierektor [at] fysik [dot] lu [dot] se

Geologi

Studierektor: Dan Hammarlund
Kontaktuppgifter till Dan Hammarlund – lu.se

Kemi

Studierektor: Sophie Manner
Kontaktuppgifter till Sophie Manner – lu.se

Matematik

Studierektor: Anna-Maria Persson
Kontaktuppgifter till Anna-Maria Persson – lu.se

Miljövetenskap

Studierektor: Yvonne Persson
Kontaktuppgifter till Yvonne Persson – lu.se

Naturgeografi och ekosystemvetenskap​

Studierektor: Ulrik Mårtensson
Kontaktuppgifter till Ulrik Mårtensson – lu.se

Sjukhusfysikerutbildningen

Studierektor: Crister Ceberg
Kontaktuppgifter till Crister Ceberg – lu.se