Sök stipendium för utlandsvistelse

Passa på att söka stipendium för din utlandsvistelse. Du kan till exempel söka stipendium för utbytesstudier, praktik, fältarbete och sommarkurser utomlands.

Erasmus praktikstipendium

Ska du göra praktik inom Europa kan du ansöka om Erasmus praktikstipendium. Du kan till exempel göra praktiken som en del av en praktikkurs eller examensarbete. Du kan också praktisera utanför ditt studieprogram eller direkt efter att du avslutat dina studier.

Ansök om Erasmus praktikstipendium – lu.se

Minor Field Studies-stipendium för fältarbete

Är du i slutet av din utbildning och vill fördjupa dina kunskaper i globala utvecklingsfrågor? Då kan du ansöka om Minor Field Studies-stipendium för fältarbete i ett utvecklingsland. Fältarbetet ger dig möjlighet att samla material till ett examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå.

Ansök om Minor Field Studies-stipendium – lu.se

Crafoordska stiftelsens resestipendium

Du kan söka stipendium för exempelvis praktik, datainsamling, utbytesstudier eller sommarkurser utomlands.

Ansök om Crafoordska stiftelsens resestipendium – lu.se