Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskarutbildning

Har du läst några år på universitetet och hittat ett ämne som du brinner för och vill fördjupa dig i? Då kan forskarutbildningen vara något för dig.

Två händer håller i ett verktyg som är instucket i en maskin.

Om forskarutbildningen

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. I utbildningen ingår dels kurser och seminarier, och dels en forskningsuppgift som ska resultera i en vetenskaplig avhandling – doktorsavhandlingen. Avhandlingen försvarar du vid ett offentligt seminarium.

När du är klar med forskarutbildningen kan du ansöka om att ta ut din doktorsexamen, vilken är den högsta akademiska examen du kan få. Du kan även ta ut en licentiatexamen efter 120 högskolepoäng.

Efter forskarutbildningen kan du till exempel arbeta som forskare på ett universitet eller ett företag.

Behörighet och antagning

För att bli antagen till forskarutbildningen krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet innebär att du har tagit examen på avancerad nivå eller har fullgjort kurser om minst 240 högskolepoäng (varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå), eller på annat sätt skaffat dig motsvarande kunskaper. Utöver den grundläggande behörigheten finns det särskilda behörighetskrav för varje ämne.

Forskarstudier kan bedrivas under olika former, men det vanligaste är att du har en så kallad doktorandanställning och ingår i en forskargrupp. Det finns ingen särskild ansökningsperiod för forskarutbildningen, utan lediga doktorandtjänster annonseras kontinuerligt.

Lediga anställningar

Vill du veta mer om forskarutbildningen?

Har du frågor om forskarutbildningen är du välkommen att kontakta våra studierektorer. Nedan finns länkar till studierektorernas kontaktuppgifter på lu.se.

Sidansvarig: