Arbetet i offentlig sektor

Händer skriver på tangentbord. Foto.

Av de naturvetare som tar examen vid Lunds universitet väljer ungefär hälften att arbeta inom offentlig sektor, det vill säga på kommuner och landsting, länsstyrelser och statliga myndigheter. Där arbetar naturvetare inom områden som miljö, IT, energi, livsmedel och hälsa.

Arbetsuppgifterna kan bland annat handla om naturvård, att genomföra miljöövervakningar, göra utredningar och fatta beslut i olika ärenden, samt kontrollera att olika organisationer följer de lagar och regler som finns. Inom offentlig sektor har naturvetare en nyckelroll och kan göra stor skillnad för samhällsutvecklingen, exempelvis genom att arbeta med regeringens handlingsplan Agenda 2030 för ett hållbart samhälle.

Arbetet inom offentlig sektor kan vara både intressant och utvecklande, samt innebära bra anställningsvillkor.

Arbetsplatser som anställer flest naturvetare

  • Landets kommuner och landsting
  • Landets länsstyrelser
  • Folkhälsomyndigheten
  • Jordbruks-, livsmedels- och naturvårdsverket
  • Kemikalieinspektionen
  • Skogsstyrelsen
  • SMHI
  • Polismyndigheten (Nationellt forensiskt centrum)