Vad arbetsgivare efterfrågar

Många naturvetarjobb bygger på naturvetenskapliga kunskaper och ett vetenskapligt förhållningssätt. Men för att kunna utföra ett arbete behöver du såklart även ha färdigheter och kompetenser inom andra områden. Det kan till exempel handlar om samarbetsförmåga, projektledning och analytisk förmåga.

Viktigt med generella kompetenser

En undersökning från fackförbundet Naturvetarna visar att många arbetsgivare värderar attityden till arbetet samt generella kompetenser högre än ämneskunskaperna. Detta skiljer sig dock åt mellan olika arbetsmarknadssektorer. När det gäller till exempel forskartjänster på universitet och högskolor så värderas ofta ämneskunskaperna högt.

Rapport: "Naturvetares arbetsgivare om rekryteringsbehov och kompetens" på Naturvetarnas webbplats (PDF, 1 MB, ny flik)

Exempel på generella kompetenser som efterfrågas av arbetsgivare

  • Projektledning och projektutveckling
  • Samarbetsförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Helhetsförståelse
  • Programmering
  • Affärsförståelse
  • Kvalitetssäkring
  • IT-säkerhet
  • Analytisk förmåga
  • Miljölagstiftning