Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Fakultetens historia

Naturvetare är filosofer

I begynnelsen existerade faktiskt inte naturvetenskapliga fakulteten. När Lunds universitet grundades 1666 ingick nämligen bara fyra fakulteter totalt sett vid lärosätet: teologiska, juridiska, medicinska och filosofiska fakulteten. De naturvetenskapliga ämnena sorterade då under filosofiska fakulteten (det är också förklaringen till att man än idag får titeln filosofie doktor när man har disputerat med en naturvetenskaplig avhandling).

När universitetet bildades fick naturvetenskapen två professurer i matematik samt en professur i fysik. Men på den tiden hade många professorer breda ämnesområden, och på så sätt kom naturvetenskaplig forskning även att innefattas i den ena av de två ursprungliga professurerna i medicin, vilken var inriktad mot mer allmän naturkunskap, till exempel inom fysik, kemi och botanik.

År 1877 delades den filosofiska fakulteten upp i en humanistisk och en matematisk-naturvetenskaplig sektion. Detta var första steget mot födelsen av en renodlad naturvetenskaplig fakultet. Vid denna tid hade de naturvetenskapliga ämnena totalt sex ordinarie professorer, att jämföra med humanistiska sektionens nio. De sex professorerna var inriktade på matematik, fysik, astronomi, kemi och mineralogi, zoologi respektive botanik.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten bildas

Uppdelningen i de bägge sektionerna 1877 var en kompromiss mellan olika förslag från lärosätena i Uppsala och Lund, där Uppsala helst ville skapa två nya fakulteter medan Lund motsatte sig detta. Uppdelningen levde kvar i cirka 80 år, med ett allt större övertagande av ansvar på sektionsnivå. År 1956 var så tiden inne för bildandet av en självständig matematisk-naturvetenskaplig fakultet vid Lunds universitet. Vid denna tid var antalet ordinarie professorer 19 inom fakulteten.

Under en kortare period från mitten av 1980-talet till 1990 bildade den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och Lunds Tekniska Högskola ett organisatoriskt sammanhållet område med gemensam styrelse och rektor, under namnet Lunds Naturvetenskapliga och Tekniska Högskola (LNTH). En extern utredare föreslog att denna högskola skulle ligga utanför Lunds universitet, men då protesterade naturvetarna våldsamt.

Fakulteten byter namn

Den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten döptes år 2002 om till naturvetenskapliga fakulteten, dock med fortsatt närvaro av matematiken som ett av ämnesområdena inom fakulteten. Idag (2019) har naturvetenskapliga fakulteten mer än 140 ordinarie professorer.

 

Sidansvarig:

Bilder då och nu

Byggnader. Foto från 1930-talet.

Sölvegatan cirka 1930. På bilden syns bland annat takåsen på före detta Zoologiska museet.

Byggnader utmed väg.

Sölvegatan idag. På bilden syns fysiska institutionen, geologiska institutionen och institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap. Båda bilderna är tagna från gamla vattentornet som idag hör till institutionen för astronomi och teoretisk fysik.