Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Fakultetens historia

I begynnelsen var naturvetare filosofer

När Lunds universitet grundades 1666 hade lärosätet bara fyra fakulteter:

  • Filosofiska fakulteten
  • Juridiska fakulteten
  • Medicinska fakulteten
  • Teologiska fakulteten

Vid den här tiden hörde de naturvetenskapliga ämnena till den filosofiska fakulteten. Detta är också anledningen till att de som disputerar med en naturvetenskaplig avhandling får titeln filosofie doktor.

När universitetet bildades fick naturvetenskapen två professurer i matematik och en professur i fysik. Vid den här tiden hade många professorer breda ämnesområden. Naturvetenskaplig forskning ingick därför även i en av de två ursprungliga professurerna i medicin, vilken var inriktad mot mer allmän naturkunskap.

År 1877 delades den filosofiska fakulteten upp två sektioner – en humanistisk och en matematisk-naturvetenskaplig. Detta var första steget mot en renodlad naturvetenskaplig fakultet. Vid den här tidpunkten hade de naturvetenskapliga ämnena totalt sex ordinarie professorer, vilka var inriktade på:

  • Astronomi
  • Botanik
  • Fysik
  • Kemi och mineralogi
  • Matematik
  • Zoologi

Den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten bildas

Uppdelningen i de två sektionerna 1877 var en kompromiss mellan olika förslag från lärosätena i Uppsala och Lund. Uppsala universitet ville skapa två nya fakulteter, vilket Lunds universitet motsatte sig. Men år 1956 var tiden inne. Då bildades en självständig matematisk-naturvetenskaplig fakultet vid Lunds universitet. Fakulteten hade vid denna tidpunkt 19 ordinarie professorer.

Under en kort period, från mitten av 1980-talet och fram till år 1990, ingick fakulteten i Lunds Naturvetenskapliga och Tekniska Högskola (LNTH). En extern utredare föreslog att högskolan skulle lämna Lunds universitet och bli en självständig högskola. Men då protesterade naturvetarna.

Fakulteten byter namn

Den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten döptes år 2002 om till naturvetenskapliga fakulteten, dock med fortsatt närvaro av matematiken som ett av ämnesområdena inom fakulteten. Idag har naturvetenskapliga fakulteten mer än 140 ordinarie professorer.

Sidansvarig:

Bilder

Byggnader. Foto från 1930-talet.

Sölvegatan cirka 1930. På bilden syns bland annat takåsen på före detta Zoologiska museet.

Byggnader utmed väg.

Sölvegatan idag. På bilden syns fysiska institutionen, geologiska institutionen och institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap.

De båda bilderna ovan är tagna från gamla vattentornet som idag hör till institutionen för astronomi och teoretisk fysik.

Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet
Besöksadress: Sölvegatan 27, Lund
E-post: kansli [at] science [dot] lu [dot] se

Om webbplatsen

Tillgänglighetsredogörelse