Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Beredning av anställningsärende

När sista ansökningsdag har passerat är det dags att bedöma ansökningshandlingarna och hur de förhåller sig till urvalskriterierna för anställningar. Exempel på kompletterande urvalsmetoder är intervjuer, referenser, föreläsningar, tester och arbetsprover. Bedömningar som ligger till grund för anställningsbeslut ska dokumenteras i ett sakligt yttrande.

Urvalskriterier

Förtjänst och skicklighet ska vara de främsta urvalskriterierna såvida det inte finns särskilda skäl till något annat. Andra kriterier som kan tillämpas, vid sidan av skicklighet, är till exempel positiv särbehandling. Lunds universitet kan då välja att anställa sökanden av underrepresenterat kön för att uppnå jämn könsfördelning.

Särskilda kriterier vid läraranställningar

När det gäller urvalet vid läraranställningar har Högskoleförordningen slagit fast att den vetenskapliga skickligheten och den pedagogiska skickligheten ska vara de två främsta kriterierna. Vid rekrytering av lärare spelar därför de ämnessakkunnigas bedömning av de sökandes skicklighet en viktig roll vid urvalet.

Hantering av jäv

Vid beredning av anställningsärenden är det inte helt ovanligt att frågan om jäv uppkommer, särskilt vid rekrytering av lärare.

Jäv i samband med läraranställningar (PDF, 34 kB, ny flik)

Avbrytande av anställningsärende

Om något av de beredande organen, exempelvis lärarförslagsnämnden, anser att ingen av de sökande bör tilldelas den aktuella tjänsten så inlämnas ett förslag på att anställningsprocessen avbryts. Därefter inleds förhandlingen mellan fakulteten och de fackliga parterna om att avbryta anställningsärendet. 

Ett beslut om att avbryta ett anställningsärende går inte att överklaga.