Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Behovsanalys inför rekrytering

Initieringen av ett rekryteringsärende är inte formaliserat i lagar, avtal eller lokala föreskrifter utan bygger istället på strategiska överväganden inom institutionen samt diskussioner mellan institutionen och fakultetsledningen. Institutionen har en central roll när det gäller behovsanalysen och att utforma kravprofil. Naturvetenskapliga fakulteten ser dock gärna att en rekryteringsgrupp, med representanter från både institutionen och fakultetens personalgrupp, arbetar tillsammans med att ta fram kravprofil inför utlysningen.

Tillvägagångssätt vid läraranställningar

När det gäller läraranställningar ska institutionen muntligen föredra grunderna för önskad rekrytering inför fakultetens presidium och ledningsråd. Som stöd i denna process finns ett dokument som innehåller instruktioner samt en blankett för behovsanalys. Blanketten ska alltid användas vid lärarrekryteringar, men kan även användas vid övriga rekryteringar som en hjälp att analysera rekryteringsbehovet.

Ladda ner instruktioner och blankett för behovsanalys (Word, 196 kB, ny flik)

Relaterad information

Universitetets arbetsordning finns i regelverket på Lunds universitets medarbetarwebb.
Regelverket – medarbetarwebben.lu.se

Lärarförslagsnämndens interna sida på sharepoint.lu.se