Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ibland måste vi hantera den krissituation som uppstår när en kollega eller studiekamrat avlider eller råkar ut för en allvarlig olycka. I dessa situationer handlar det främst om att ha en beredskap för att ta emot, ge utrymme och tillfälle till bearbetning av de känslor som väcks hos personer som berörs av det som inträffat. Det handlar även om att ge möjlighet till att, på ett respektfullt sätt, samlas kring tankarna på det inträffade och minnet av den bortgångne.

Checklista och handlingsplaner

Handlingsplanerna omfattar anställda och studenter vid naturvetenskapliga fakulteten och innehåller rutiner och kontaktlista som ska användas vid en allvarlig händelse. De är i första hand tänkta att vara ett verktyg vid dödsfall eller allvarlig olycka, men kan tillämpas även vid andra situationer. 

Handlingsplanerna hjälper dig att:

  • Bemöta de drabbade på ett lugnt och handlingskraftigt sätt samt bistå dem med stöd.
  • Skapa trygghet i att vi alla vet hur händelser av kriskaraktär hanteras.
  • Sprida information om vad vi skall göra i krissituationer och varför.

Ladda ner checklistor och handlingsplaner

Ansvar vid krissituation

Det är viktigt att alla inom naturvetenskapliga fakulteten vet att det finns en beredskap om det uppstår en krissituation. Ytterst ansvarig i krissituationer är fakultetens dekan. När en institution berörs är prefekten ansvarig för krishanteringen. Dekan och prefekt ansvarar för att handlingsplanerna distribueras inom respektive verksamhet och ser till att den följs på ett effektivt sätt i en krissituation.

Stöd i kriskommunikation

Det finns andra typer av kriser, som inte beror på individfall, som kräver mycket kriskommunikation. Om en sådan situation uppstår och du vill diskutera hur du hanterar just kommunikationsbiten är du välkommen att kontakta Johanne Elde (johanne [dot] elde [at] science [dot] lu [dot] se), som är kommunikationschef vid fakultetskansliet.
 
Du kan få hjälp med att:

  • Identifiera budskap
  • Identifiera målgrupper
  • Hitta lämpliga kommunikationsvägar
  • Samordna kommunikationen i de fall fler än din egen institution berörs

Psykologiskt krisstöd

Universitetet har ett avtal med företaget BrolinWestrell för akut psykologiskt krisstöd.

Kontakta universitetets avdelning för säkerhet och miljö för att få tillgång BrolinWestrells jourtelefonnummer.
Avdelningen för säkerhet och miljö – medarbetarwebben.lu.se

Är du intresserad av att anlita företaget för ett större uppdrag så behöver du först stämma av detta med fakultetens personalchef.