Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Mentorprogram

"Mentoring for Change" – ett annorlunda mentorprogram för karriär inom akademin.

Varför ett mentorprogram?

Mentorprogrammet "Mentoring for Change" är ett led i naturvetenskapliga fakultetens strategiska satsning på rekrytering, där duktiga medarbetare synliggörs och ges möjlighet till karriär. Och där karriärutveckling kopplas till utvekling av organisationen, så att alla ges lika möjlighet till karriär. Programmet är baserat på forskning (utvärdering och beskrivning) av mentorprogram i akademin från de senaste 10 åren. Forskningen visar bland annat att mentorprogram är en framgångsrik metod för att främja en organisations jämställdhetsarbete om även organisationens strukturer belyses, vilket detta program gör.

Vem kan ansöka?

Programmet är öppet för dig som är disputerad och som är i början av din karriär. Vi välkomnar alla sökande oavsett kön och även anställda vid andra fakulteter på våra gemensamma institutioner är välkomna att söka!

Gruppmentorskap

I programmet har vi valt att arbeta med gruppmentorskap. Det innebär att varje mentor tilldelas 3-5 adepter. Gruppmentorskap ger en mångfald av perspektiv. Det är lättare att skapa nätverk och att dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter. Dessutom är det lättare att fokusera på övergripande frågor. Mentor och adepter arbetar tillsammans för att förändra strukturer i organisationen.

Programmets innehåll

I "Mentoring for Change" får du tillgång till en egen mentorgrupp. Hur ofta ni träffas gör ni själva upp, men cirka 3 timmar per månad är att rekommendera. Utöver dessa träffar får du utbildning i olika områden i vår seminarieserie som löper parallellt. Sammanlagt sju seminarier är inplanerade. Dessa kommer att ha olika teman och behandla exempelvis organisation och kultur, meritokrati och kollegiala bedömningsprocesser, normkritik och "bias" samt härskartekniker och diskriminering.

Programmets längd

Programmet pågår under 15 månader. Programstart sker för mentorerna i maj 2018 och första seminariet för dig som adept hålls i augusti 2018. Totalt innehåller seminarieserien två halvdagar och fem heldagar.

Ansök

Sista ansökningsdag var 7 maj 2018.

Vill du veta mer?

Eller har du några frågor om programmet eller ansökan, kontakta någon i styrgruppen: Ragnhild Möller (ragnhild [dot] moller [at] science [dot] lu [dot] se), Inger Lövkrona (inger [dot] lovkrona [at] kultur [dot] lu [dot] se) eller Tomas Brage (tomas [dot] brage [at] fysik [dot] lu [dot] se).
 

Sidansvarig:

Vad och för vem?

Vill du ...

  • göra karriär inom akademin?
  • förstå varför det kan vara svårt att göra karriär?

Är du ...

  • forskare (disputerad) i början av din karriär?
  • öppen för att lära och dela med dig?

Då ska du ansöka till "Mentoring for Change"!

I detta program får du ...

  • personlig utveckling
  • tillgång till nätverk
  • stöd med professionella mål
  • utbildning i karriärplanering och organisationsstruktur
  • verktyg att identifiera och motverka hinder i karriären