Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Val till universitetskollegiet

Mandatperiod: 1 mars 2024 till 28 februari 2027.

Valresultat

  • Tomas Brage, representant för lärare
  • Sofie Ceberg, representant för lärare
  • Joakim Nilsson, representant för övriga anställda
  • Eva Åkesson, representant för lärare

Presentationer

Tomas Brage

Porträtt. Foto.

Jag är professor i fysik, med inriktning mot beräkningsfysik och laboratorieastrofysik, och har arbetat som studierektor inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, och samarbetat med många olika institutioner och fakulteter inom universitetet. Förutom utbildning och forskning har jag varit engagerad i bland annat internationalisering, lika villkor-projekt, utveckling av strategiska planer, ledarskapsutbildningar och värdegrundsarbete. Jag deltar gärna i universitetskollegiet för att jag inser att universiteten står inför en viktig tid där gott ledarskap blir viktigt – att kunna vara tillräckligt lyssnande och förankra, men samtidigt kunna fatta beslut och leda. Jag skulle söka en ledare som värnar de grundläggande värdena för universitetet, både de akademiska och de som handlar om en god arbetsplats med jämställdhet och lika villkor för en mångfald av anställda och studenter. Jag skulle vara lyhörd för de kandidater som har lärt sig – och fortsätter att lära sig – ett gott ledarskap.

Sofie Ceberg

Porträtt. Foto.

Jag är docent i medicinsk strålningsfysik och universitetslektor vid avdelningen för medicinsk strålningsfysik. Jag vill vara med i universitetskollegiet för att lära mig mer om, och bidra till, universitetets arbete och för att kunna påverka riktningen för framtida universitetsledning. Förutom att förvalta de framgångsfaktorer som gör oss till ett fantastiskt universitet så tror jag på ett ökat tvärvetenskapligt samarbete över fakultetsgränserna med minskade barriärer. Jag tror även på ett tydligare samhällsengagemang för att inspirera till nyfikenhet på vetenskap i det höga bakgrundsbruset av tyckande, faktoider och fake facts. Med min bakgrund inom ett tvärvetenskapligt ämne, och med mitt engagemang för samhällskommunikation, ser jag fram emot att vara en tillgång för universitetskollegiet.

Joakim Nilsson

Porträtt. Foto.

Jag har arbetat som administrativ chef på biologiska institutionen de senaste fem åren och suttit med i universitetskollegiet den senaste mandatperioden. I min karriär har jag alltid strävat efter att lyfta blicken och arbeta för helheten i en organisation, vilket gör detta till ett uppdrag som passar mig väl. Jag är glad och hedrad över förtroendet att bli nominerad till en andra mandatperiod.

 

Eva Åkesson

Porträtt. Foto.

Jag är professor i kemisk fysik vid naturvetenskapliga fakulteten och anställd vid Lunds universitet sedan 1996. Jag har mångårig erfarenhet av universitetsledning genom uppdrag som vicerektor och prorektor vid Lund universitet samt rektor vid Uppsala universitet mellan 2012–2020. Om jag får förmånen att vara ledamot i universitetskollegiet, tar jag med mig erfarenheter av flera rekryteringsprocesser av rektorer och förståelse för vad rektorsuppdraget innebär med de krav som ställs både internt och externt. 


Om universitetskollegiet

Universitetskollegiet består av högst 48 ledamöter (24 lärare, 12 övriga anställda och 12 studenter) som bland annat medverkar i processen med att utse rektor och prorektor. 

Universitetskollegiets uppdrag (medarbetarwebben.lu.se)

Fakulteten ska välja fyra ledamöter

Naturvetenskapliga fakulteten ska välja:

  • Tre representanter för vetenskapligt kompetenta lärare
  • En representant för övriga anställda

Nomineringsperioden är 4 december–19 januari. Valet genomförs 9–23 februari.

Vem har rätt att nominera och rösta?

Du kan nominera och rösta om du är anställd vid Lunds universitet och har minst 50 procent av din anställning vid naturvetenskapliga fakulteten. Din anställning ska vara en tillsvidareanställning eller omfatta minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten.

Doktorander med doktorandanställning är inte röst- eller nomineringsberättigade eftersom de betraktas som studenter enligt Högskoleförordningen (kapitel 1, paragraf 4).

Vem kan nomineras och väljas?

Lärarrepresentanter ska ha anställning vid fakulteten och tillhöra kategorin vetenskapligt kompetenta lärare (professor eller person med läraranställning som kräver doktorsexamen eller motsvarande kompetens).

Representanter för övriga anställda ska ha anställning vid fakulteten och inte tillhöra kategorin vetenskapligt kompetenta lärare.

Det är tillåtet att nominera sig själv.