Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Val av valberedning

Mandatperioden 1 april 2021 till 31 mars 2024

Naturvetenskapliga fakulteten har utsett en valberedning bestående av fem vetenskapligt kompetenta lärare och två övriga anställda för den kommande mandatperioden.

Valda ledamöter

Harry Lankreijer, universitetslektor, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Porträtt. Foto.

Jag är universitetslektor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap där jag har jobbat sedan 1998. Under åren har jag haft olika uppgifter, exempelvis som studievägledare, internationell koordinator, studierektor, ledamot i institutionsstyrelsen och de senaste tre åren också i fakultetens valberedningen. Jag vill gärna fortsätta en period till i valberedningen och bidra med att hitta bäst passande kandidater som kan representera fakulteten.

Kristina Stenström, professor, fysiska institutionen

Porträtt. Foto.

Under mina 30 år som anställd på Lunds universitet har jag fått god inblick i universitetets organisation, och genom tvärvetenskapligt arbete har jag ett brett kontaktnät på flera institutioner, speciellt på naturvetenskapliga fakulteten. Jag har gedigen erfarenhet av valberedningsarbete, bland annat genom fysiska institutionens valberedning. För närvarande är jag biträdande avdelningsföreståndare på avdelningen för kärnfysik.

Ola Wendt, professor, kemiska institutionen

Porträtt. Foto.

Jag är professor i oorganisk kemi och biträdande prefekt på kemiska institutionen. Att ha kloka personer i våra nämnder och organ är av största vikt för fakultetens utveckling och valberedningen har ju ett direkt inflytande på detta. Eftersom jag blev tillfrågad att vara med i valberedningen vill jag gärna bidra till det arbetet. Genom mitt mångåriga deltagande i docenturnämnden har jag kommit i kontakt med stora delar av fakulteten och tycker därmed att jag har en rimligt god insyn i många verksamheter.

Johanna Alkan Olsson, universitetslektor, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Porträtt. Foto.

Jag är lektor i miljövetenskap och arbetar också i Climate-KIC med att utveckla hur universitetet, via stöd till undervisning och kapacitetsutveckling, kan öka mängden innovationer inom klimatområdet. Båda dessa roller ger mig ett brett kontaktnät med personal på hela fakulteten. Jag har god kunskap om forskningspolitik och intresse i hur universitet bör utvecklas för att vara en aktiv part i att utveckla ett hållbart samhälle. Jag ser behovet av att utveckla nya vetenskapliga metoder för framtidens spetsforskning, skapa innovationer och utveckla samhällsrelevant forskning.

Eric Warrant, professor, biologiska institutionen

Porträtt. Foto.

Jag är professor vid biologiska institutionen och forskar på synsinnet och navigeringsförmågan hos nattaktiva insekter. Jag skulle vilja ställa upp som kandidat till fakultetens valberedning för att verka för fakultetens och universitetets bästa genom att identifiera rätt person för rätt uppdrag. Jag har ett stort kontaktnät inom fakulteten, erfarenhet av styrelseuppdrag inom akademin och upplever att detta är ett viktigt uppdrag.

Johanna Stadmark, forskare, geologiska institutionen

Porträtt. Foto.

Jag är forskare med fokus på flera av vår tids miljöfrågor och har under min tid på Lunds universitet varit anställd vid biologiska och geologiska institutionen. De senaste åren har jag arbetat med jämställdhetsfrågor och lika villkor bland annat inom ett EU-projekt och i det arbetet skapat mig ytterligare insikt om inom vilka områden vår fakultet är ett föredöme internationellt och var vi kan göra mer för att bli en ännu bättre utbildnings- och forskningsinstitution för alla anställda och studenter.

Cajsa Andersson, bibliotekarie, naturvetenskapliga fakultetens bibliotek

Porträtt. Foto.

Som bibliotekarie vid Kemicentrums bibliotek inom Naturvetenskapliga biblioteket, har jag ett stort kontaktnät bland både kollegor inom biblioteken liksom med administratörer, ekonomer och kommunikatörer vid Kemicentrum och där jag tidigare arbetat på andra bibliotek vid fakulteten. Jag har, under den gångna mandatperioden, fått en god kännedom om övriga institutioner vid fakulteten utöver Kemicentrum och andra värdefulla erfarenheter vilket gör att jag tror att kan jag kan vara en god företrädare för gruppen övriga anställda.

Nominerade kandidater

I samband med beredningen av kandidater nominerades 23 personer av verksamheten. Av dessa tackade följande personer ja till att stå till förfogande:

 • Amanda Berglund, kansli N
 • Johan Bijnens, institutionen för astronomi och teoretisk fysik
 • Helena Elvén Eriksson, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • Gabriele Kalus, fysiska institutionen
 • Karl Ljung, geologiska institutionen
 • Edvin Lundgren, fysiska institutionen
 • Frida Rosengren, biologiska institutionen
 • David Silvermyr, fysiska institutionen
 • Peter Spégel, kemiska institutionen
 • Johanna Stadmark, geologiska institutionen
 • Eric Warrant, biologiska institutionen
 • Ola Wendt, kemiska institutionen