Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Val av dekan, prodekan och ledamöter i fakultetsstyrelsen

Mandatperiod: 2024–2026

Fakultetsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid naturvetenskapliga fakulteten och har ett samlat ansvar för utbildning, forskning, innovation och samverkan, kvalitets- och utvecklingsarbete, fakultetsbibliotek, organisation, ekonomi, personal, administration samt informations- och kommunikationsfrågor. Dekanen har det övergripande ansvaret för fakulteten och leder det strategiska arbetet. Nytt för den här mandatperioden är att tillträdande dekan och prodekan föreslår vicedekaner som sedan utses av fakultetsstyrelsen.

Vilka ska väljas?

 • En dekan, som också är ordförande i fakultetsstyrelsen
 • En prodekan, som också är vice ordförande i fakultetsstyrelsen
 • Sex lärarrepresentanter
 • Två representanter för övriga anställda
 • Två externa ledamöter

Valberedningens förslag på dekan och prodekan

Valberedningen är klar med sitt förslag och föreslår:

Dekan

Per Persson, professor i molekylär geokemi vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC.

Porträtt. Foto.
Att bli nominerad till dekan var inget som Per Persson aktivt siktade på. Men han kan samtidigt inte tänka sig ett mer spännande uppdrag när det nu är dags att skriva yrkeslivets sista kapitel.

Läs intervjun med Per Persson

Prodekan

Karin Rengefors, professor i limnologi vid biologiska institutionen.

Porträtt. Foto.
Karin Rengefors är ödmjuk inför nomineringen till prodekan, men får hon förtroendet kommer hon att jobba hårt för att skapa goda förutsättningar för fakultetens personal.

Läs intervjun med Karin Rengefors

Valberedningens förslag på ledamöter i styrelsen

Valberedningen arbetar med att ta fram förslag på styrelseledamöter och kommer att presentera sitt förslag här inom kort.


Om valet

Vem har rätt att nominera och rösta?

Du kan nominera och rösta om du är anställd vid Lunds universitet och har minst 50 procent av din anställning vid naturvetenskapliga fakulteten. Din anställning ska vara en tillsvidareanställning eller omfatta minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten.

Doktorander med doktorandanställning är inte röst- eller nomineringsberättigade eftersom de betraktas som studenter enligt Högskoleförordningen (kapitel 1, paragraf 4).

Vilka kan nomineras?

Dekan, prodekan och lärarrepresentanter ska vara vetenskapligt kompetenta lärare, det vill säga professorer eller personer med läraranställning som kräver doktorsexamen eller motsvarande kompetens.

Representanter för övriga anställda ska ha en anställning inom fakulteten och inte tillhöra kategorin vetenskapligt kompetenta lärare.

Det är tillåtet att nominera sig själv.

Sista dag att nominera kandidater var 20 januari 2023.

Valberedningens kravprofil för dekan och prodekan

Dekanen ska vara professor, men det är inte ett krav för prodekanen. Tillsammans ska dekan och prodekan uppfylla kriterierna nedan.

 • Vara en god ledare och ha visat prov på god förmåga att samarbeta och skapa engagemang
 • Ha god kunskap om och förståelse för fakultetens organisation samt jämställdhet och arbetsmiljö
 • Ha insikt i och erfarenhet av nationell och/eller internationell forskningspolitisk verksamhet
 • Ha förmåga att se framtida möjligheter och ha visioner för fakulteten
 • Ha god kunskap om och intresse för alla aspekter av fakultetens verksamheter (grundutbildning, forskarutbildning och forskning)
 • Ha god förmåga att synliggöra fakulteten såväl inom universitetet som nationellt och internationellt

Tillsättning av de olika uppdragen

Genom valet föreslår fakultetens röstberättigade en dekan och en prodekan som sedan formellt utses av universitetets rektor. Lärarrepresentanter och representanter för övriga anställda väljs direkt av de röstberättigade. Valberedningen föreslår de externa ledamöterna, som sedan formellt utses av rektor.

Valet kommer att genomföras under våren 2023.

Kontak

Ola Wendt
Ordförande för valberedningen
Kontaktuppgifter till Ola Wendt (medarbetarwebben.lu.se)

Ellen Giljam
Sekreterare i valberedningen
Kontaktuppgifter till Ellen Giljam (medarbetarwebben.lu.se)

Preliminär tidplan

 • Nomineringsperioden är 20 december till 20 januari
 • Valberedningen presenterar sitt förslag på kandidater i början av maj
 • Valet genomförs 15 maj till 7 juni klockan 12.00
 • Rösterna räknas 7 juni klockan 15.00
 • Valresultatet presenteras 8 juni
 • Rektor utser dekan, prodekan och externa ledamöter i juni