Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fyllnadsval till fakultetsstyrelsen

Fyllnadsvalet till fakultetsstyrelsen är nu klart. Marie Dacke, professor vid biologiska institutionen, är vald till ny ledamot för resten av mandatperioden (till och med 31 december 2023).

Marie Dacke

Porträtt. Foto.

Jag har ett stort engagemang för forskning, ledarskap och folkbildning. Ingår i prefektrådet vid biologiska institutionen. Jag är genom mitt tidigare uppdrag som ordförande för fakultetens valberedning väl införstådd med de möjligheter och ansvar som detta styrelseuppdrag för med sig. Två frågor jag funderar över:

  • Kan vi öka fakultetens forskares framgångar i att attrahera forskningsanslag? I ökad konkurrens behöver pennan vässas och förutsättningarna för att briljanta forskningsuppslag kommuniceras på ett lika briljant vis kan förbättras.          
  • Främjar principen med minst 40 procent representation av underrepresenterat kön i varje fakultetsorgan verkligen jämställdhet så som det är tänkt eller bör vi tänka om? Det finns mycket som pekar på det senare.

Kontakt