Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildningsplaner och måluppfyllelsedokument

Här kan du läsa om aktuella utbildningsplaner för samtliga program på naturvetenskapliga fakulteten. Varje utbildningsplan har en bilaga som specificerar hur studenten uppnår alla mål efter genomgången utbildning, så kallade måluppfyllelsedokument. Syftet med dessa är att precisera hur utbildningarna uppfyller de krav som ställs i högskolelag och högskoleförordning.

Dokumenten beskriver sammanflätningen mellan forskning och utbildning samt ämnets vetenskapliga grund. Vidare beskrivs hur ämnesrelevanta perspektiv på hållbar utveckling, internationalisering, arbetsmarknad och lika villkor integreras i utbildningarna. I varje måluppfyllelsedokument ingår en progressionsplan som redogör för utbildningens etappvisa progression med avseende på de nationella examensmålen.

Måluppfyllelsedokumenten revideras årligen. Nedan hittar du länkar till utbildningsplaner och bilagor i databasen Lubas. Länkarna uppdateras vid revideringar.

Examen på grundnivå

Klicka på länken nedan för att läsa utbildningsplan och måluppfyllelsedokument för examen på grundnivå. Länken leder till en PDF som finns uppladdad i universitetets utbildningsdatabas, Lubas.

​Naturvetenskapligt kandidatprogram (programkod: NGNAT) (PDF, 3,6 MB, ny flik)

Examen på avancerad nivå

Klicka på länkarna nedan för att läsa utbildningsplaner och måluppfyllelsedokument för examen på avancerad nivå. Länkarna leder till PDF:er som finns uppladdade i universitetets utbildningsdatabas, Lubas.

Sjukhusfysikerexamen

Klicka på länken nedan för att läsa utbildningsplan och måluppfyllelsedokument för sjukhusfysikerexamen. Länken leder till en PDF som finns uppladdad i universitetets utbildningsdatabas, Lubas.

Sjukhusfysikerutbildning​ (programkod: NASJF) (PDF, 581 kB, ny flik)