Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Följande forskarutbildningskurser ges av fakulteten.

Kursen är obligatorisk för dig som är doktorand vid naturvetenskapliga fakulteten. Kursen innehåller bland annat information om universitetet och fakulteten, generella anställningsvillkor med mera.

Kursen ges en gång per termin.

Omfattning

Kursen ger 0,5 högskolepoäng.

Nästa kurstillfälle

9 oktober klockan 09.00–16.00 i Lundmarksalen, Astronomihuset.

Anmäl dig till introduktionskursen på fakultetens engelskspråkiga webbplats

Kursen är obligatorisk för fakultetens doktorander som antagits från och med 1 januari 2021. Dessa doktorander kommer därför att prioriteras i antagningen till kursen.

Syftet med kursen är att ge en grundkunskap i god forskningssed och forskningsetik som är relevant under doktorandstudierna och i efterföljande postdoktoral forskning inom akademin eller vid andra forskningsinstitutioner.

Kursplan

Kursplan: Forskningsetik (PDF, 270 kB, ny flik)

Omfattning

Kursen motsvarar två veckors heltidsstudier.

Kursen ger 3 högskolepoäng.

Nästa kurstillfälle

Kursen ges 14–25 oktober 2024.

Preliminärt schema

  • 14 oktober klockan 09.00–12.00
  • 15 oktober klockan 09.00–12.00
  • 16 oktober klockan 09.00–12.00
  • 17 oktober klockan 09.00–16.00
  • 18 oktober klockan 09.00–12.00
  • 21 oktober klockan 09.00–12.00
  • 22 oktober klockan 09.00–12.00
  • 23 oktober: inget möte, eget arbete
  • 24 oktober klockan 09.00–16.00
  • 25 oktober klockan 09.00–12.00

Anmälan

Anmälan öppnar i början av maj.

Det finns 20 platser till kursen.

Kursen behandlar vetenskapliga artiklars struktur och språk samt förutsättningarna för vetenskaplig publicering i dagens vetenskapsvärld. Du får även lära dig hur publiceringsprocessen går till, vilken roll "reviewers" och redaktörer har samt hur open access fungerar. Etiska frågeställningar kring publicering berörs också.

Kursplan

Kursplan: Vetenskaplig publicering för doktorander (PDF, 528 kB, ny flik)

Omfattning

Kursen ger 1,5 högskolepoäng.

Nästa kurstillfälle

Vårterminen 2024 – anmälan är nu stängd.
Vårterminen 2025 – datum är inte bestämt ännu.

Syftet med kursen är att du ska få en förståelse för projektledning och projektstyrning inom forskning. Du kommer bland annat att lära dig om projekt som arbetsform, att göra en projektledningsplan och att använda grundläggande metoder och verktyg för att leda projekt.

Kursplan

Kursplan: Projektledning för forskningsarbete (531 kB, ny flik)

Omfattning

Kursen ger 2 högskolepoäng.

Nästa kurstillfälle

Vårterminen 2024 – anmälan är nu stängd.

Kontakt

Benedicte Sato Arentzen
Administrativ samordnare
Kontaktuppgifter till Benedicte Sato Arentzen – medarbetarwebben.lu.se