Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Följande forskarutbildningskurser ges av fakulteten.

Kursen är obligatorisk för dig som är forskarstuderande vid naturvetenskapliga fakulteten. Kursen innehåller bland annat information om universitetet och fakulteten, generella anställningsvillkor med mera.

Omfattning

Kursen ger 0,5 högskolepoäng.

Kursen ges en gång per termin.

Nästa kurstillfälle

21 september 2023. Anmälningsformuläret är stängt.
För sen anmälan, kontakta benedicte [dot] sato_arentzen [at] science [dot] lu [dot] se (benedicte[dot]sato_arentzen[at]science[dot]lu[dot]se).

Kursen är obligatorisk för fakultetens doktorander som antagits från och med 1 januari 2021. Dessa doktorander kommer därför att prioriteras i antagningen till kursen.

Syftet med kursen är att ge en grundkunskap i god forskningssed och forskningsetik som är relevant under doktorandstudierna och i efterföljande postdoktoral forskning inom akademin eller vid andra forskningsinstitutioner.

Kursplan

Kursplan: Forskningsetik (PDF, 270 kB, ny flik)

Omfattning

Kursen motsvarar två veckors heltidsstudier.

Kursen ger 3 högskolepoäng.

Nästa kurstillfälle

Ej bestämt ännu.

Kursen behandlar vetenskapliga artiklars struktur och språk samt förutsättningarna för vetenskaplig publicering i dagens vetenskapsvärld. Du får även lära dig hur publiceringsprocessen går till, vilken roll "reviewers" och redaktörer har samt hur open access fungerar. Etiska frågeställningar kring publicering berörs också.

Kursplan

Kursplan: Vetenskaplig publicering för doktorander (PDF, 528 kB, ny flik)

Omfattning

Kursen ger 1,5 högskolepoäng.

Nästa kurstillfälle

Ej bestämt ännu.

Anmälan

Anmälan har inte öppnat än.

Syftet med kursen är att stärka dig i rollen som ledare eller deltagare i projekt. Kursen behandlar bland annat olika projektstrukturer, centrala projektmetoder och dess möjligheter och begränsningar i praktiken.

Kursplan

Kursplan: Projektledning (PDF 267 kB, ny flik)

Omfattning

Kursen ger 2 högskolepoäng.

Nästa kurstillfälle

Ej bestämt ännu.

Anmälan

Anmälan har inte öppnat än.

Kontakt

Benedicte Sato Arentzen
Administrativ samordnare
Kontaktuppgifter till Benedicte Sato Arentzen – medarbetarwebben.lu.se