Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kurser och forskarskolor

Som doktorand kan du söka till olika kurser och forskarskolor.

Fakultetsövergripande kurser

Introduktionskurs för doktorander (0,5 hp)

Kursen är obligatorisk för alla forskarstuderande vid naturvetenskapliga fakulteten och innehåller bland annat information om universitetet och fakulteten, generella anställningsvillkor, etc.

Publiceringsmetodik för doktorander (1,5 hp)

Kursen, som löper över tre heldagar, behandlar vetenskapliga artiklars struktur och språk samt utformning av figurer, tabeller och citeringar. Kursen ger insikt om hur publiceringsprocessen går till, vilken roll reviewers och redaktörer har och hur open access fungerar. Etiska frågeställningar kring publicering berörs också.

Projektledning (2 hp)

Syftet med kursen är att stärka kursdeltagarna i rollen som ledare eller deltagare i projekt. Kursen behandlar bland annat olika projektstrukturer, centrala projektmetoder och deras möjligheter och begränsningar i praktiken. Kursen ges av en erfaren lärare från Wenell Management AB, en konsultfirma specialiserad på ledarskap och projektstyrning.

Forskningsetik för naturvetare (2 hp)

Kursen tar upp centrala forskningsetiska och vetenskapsteoretiska principer och problemområden inom naturvetenskaplig forskning och ger deltagarna verktyg att analysera sin egen och andras forskning ur forskningsetiska och vetenskapsteoretiska perspektiv. Konkreta forskningsetiska frågeställningar kring exempelvis författarskap och vetenskaplig oredlighet kommer att behandlas. Kursen ges på engelska.

Att söka forskningsmedel (4,5 hp)

Kursen ger en översikt om hur forskningsfinansieringen ser ut i Sverige och Europa samt hur forskningsråden arbetar med utvärdering och rangordning av ansökningar. Deltagarna tränas i att formulera forskningsprojekt, skriva kärnfulla ansökningar och lämnar feedback på varandras arbeten. Kursen ges av professorer med gedigen erfarenhet av arbete i forskningsråd.

Kurstid: Ej definierad
Kursplan: Ej fastställd ännu

Kurser inom Life Sciences

Se kursutbudet på Center for Molecular Protein Science webbplats

Pedagogiska kurser för doktorander

Naturvetenskapliga fakulteten ger även flera pedagogiska kurser.

Se kursutbudet

Att skriva och formatera en avhandling

Media-Tryck erbjuder en kurs i hur man skriver, formaterar och levererar en tryckfärdig avhandling som pdf.

Läs mer och anmäl dig på Media-Trycks webbplats

Institutionernas kurser

Nedan hittar du länkar till institutionernas webbsidor om forskarutbildningskurser.

Forskarskolor och kurser som ges inom skolorna

Nedan hittar du länkar till olika forskarskolor. Du kan även söka till enskilda kurser som ges inom forskarskolorna.

Kurser som ges av andra fakulteter

Commercialize your research (7,5 hp)

Kursen, som ges av Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid Ekonomihögskolan, ger en introduktion till entreprenörskap, innovation och kommersialisering av forskning.

Läs mer om kursen på centrets webbplats

Corporate Social Responsibility (7,5 hp)

Kursen ger en djupgående introduktion till teoribildning, metodologi, forskning och aktuella frågor inom området corporate social responsibility.

Läs mer på företagsekonomiska institutionens webbsida om doktorandkurser

Sidansvarig: