Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kurser och forskarskolor

Genvägar till innehållet på denna webbsida


Fakultetsövergripande kurser

Introduktionskurs för doktorander (0,5 hp)

Kursen är obligatorisk för dig som är forskarstuderande vid naturvetenskapliga fakulteten. Kursen innehåller bland annat information om universitetet och fakulteten, generella anställningsvillkor med mera.

Publiceringsmetodik för doktorander (1,5 hp)

Kursen behandlar vetenskapliga artiklars struktur och språk samt utformning av figurer, tabeller och citeringar. Du får även lära dig hur publiceringsprocessen går till, vilken roll "reviewers" och redaktörer har samt hur open access fungerar. Etiska frågeställningar kring publicering berörs också.

Kursen gavs senast: november 2019.

Kursens omfattning: Tre heldagar.

Kursplan: Publiceringsmetodik för doktorander (pdf, 248 kB, nytt fönster)

Projektledning (2 hp)

Syftet med kursen är att stärka dig i rollen som ledare eller deltagare i projekt. Kursen behandlar bland annat olika projektstrukturer, centrala projektmetoder och dess möjligheter och begränsningar i praktiken. Kursen ges av en erfaren lärare från Wenell Management AB, som är en konsultfirma specialiserad på ledarskap och projektstyrning.

Kursen gavs senast: februari 2019.

Kursplan: Projektledning (pdf, 267 kB, nytt fönster)

Forskningsetik för naturvetare (2 hp)

Kursen tar upp centrala forskningsetiska och vetenskapsteoretiska principer och problemområden inom naturvetenskaplig forskning. Du får dessutom verktyg för att analysera din egen och andras forskning ur forskningsetiska och vetenskapsteoretiska perspektiv. Konkreta forskningsetiska frågeställningar kring exempelvis författarskap och vetenskaplig oredlighet kommer också att behandlas. Kursen ges på engelska.

Kursen gavs senast: december 2018.

Kursplan: Forskningsetik för naturvetare (pdf, 269 kB, nytt fönster)

Att söka forskningsmedel (4,5 hp)

Kursen ger dig en översikt om hur forskningsfinansieringen ser ut i Sverige och Europa samt hur forskningsråden arbetar med utvärdering och rangordning av ansökningar. Du tränas i att formulera forskningsprojekt, skriva kärnfulla ansökningar och lämnar feedback på andras arbeten. Kursen ges av professorer med gedigen erfarenhet av arbete i forskningsråd.

Kurstid: Ej definierad.

Kursplan: Ej fastställd ännu.

Högskolepedagogiska kurser

Fakulteten erbjuder högskolepedagogiska kurser för dig som är doktorand.

Högskolepedagogisk utbildning

Skriva och formatera en avhandling

Media-Tryck erbjuder en kurs om hur du skriver, formaterar och levererar en tryckfärdig avhandling.

Stöd för doktorander på Media-Trycks webbplats

Kurser inom life science

Det finns flera kurser att välja mellan inom området life science.

Kurser inom life science – cmps.lu.se


Institutionernas kurser

Nedan hittar du länkar till institutionernas egna webbsidor om vilka kurser de ger inom ramen för forskarutbildningen.


Forskarskolor samt kurser som ges inom forskarskolorna

Nedan hittar du länkar till olika forskarskolor. Tänk på att du även kan söka till enskilda kurser som ges inom forskarskolorna.


Kurser som ges av andra fakulteter

Commercialize your research (7,5 hp)

Kursen, som ges av Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid Ekonomihögskolan, ger en introduktion till entreprenörskap, innovation och kommersialisering av forskning.

Forskarutbildningskursen Commercialize your research – entrepreneur.lu.se

Corporate Social Responsibility (7,5 hp)

Kursen ger en djupgående introduktion till teoribildning, metodologi, forskning och aktuella frågor inom området corporate social responsibility. Mer information om kursen hittar du på webbsidan om doktorandkurser på företagsekonomiska institutionens webbplats.

Doktorandkurser på företagsekonomiska institutionens webbplats

Sidansvarig:

Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet
Besöksadress: Sölvegatan 27, 223 63 Lund
Hämtställe: 39

Om webbplatsen