Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurser och forskarskolor

Genvägar till innehållet


Fakultetsövergripande kurser

Genvägar till kurserna

Introduktionskurs för doktorander (0,5 högskolepoäng)

Kursen är obligatorisk för dig som är forskarstuderande vid naturvetenskapliga fakulteten. Kursen innehåller bland annat information om universitetet och fakulteten, generella anställningsvillkor med mera. Kursen ges en gång per termin.

Anmälan är stängd.

Forskningsetik (3 högskolepoäng)

Kursen är obligatorisk för fakultetens doktorander som antagits från och med 1 januari 2021. Dessa doktorander kommer därför att prioriteras i antagningen till kursen.

Syftet med kursen är att ge en grundkunskap i god forskningssed och forskningsetik som är relevant under doktorandstudierna och i efterföljande postdoktoral forskning inom akademin eller vid andra forskningsinstitutioner. Kursen innebär två veckors heltidsstudier.

Kursplan: Forskningsetik (PDF, 270 kB, ny flik)

Kurstillfällen under våren 2023

Kursen ges två gånger:

Kurstillfälle 1: 6–17 mars

 • Måndag 6 mars klockan 09.00–12.00
 • Tisdag 7 mars klockan 09.00–12.00
 • Onsdag 8 mars klockan 09.00–12.00
 • Torsdag 9 mars klockan 09.00–12.00
 • Fredag  10 mars klockan 09.00–12.00
 • Måndag 13 mars klockan 09.00–16.00
 • Tisdag 14 mars klockan 09.00–12.00
 • Onsdag 15 mars klockan 09.00–12.00
 • Fredag 17 mars klockan 09.00–16.00

Sista anmälningsdag är 30 januari 2023.

Anmäl dig till kursen i forskningsetik, 6–17 mars 2023 via fakultetens engelskspråkiga webbplats

Kurstillfälle 2: 17–28 april

 • Måndag 17 april klockan 09.00–12.00
 • Tisdag 18 april klockan 09.00–12.00
 • Onsdag 19 april klockan 09.00–12.00
 • Torsdag 20 april klockan 09.00–12.00
 • Fredag  21 april klockan 09.00–12.00
 • Måndag 24 april klockan 09.00–16.00
 • Tisdag 25 april klockan 09.00–12.00
 • Onsdag 26 april klockan 09.00–12.00
 • Fredag 28 april klockan 09.00–16.00

Sista anmälningsdag är 13 mars 2023.

Anmäl dig till kursen i forskningsetik, 17–28 april 2023 via fakultetens engelskspråkiga webbplats

Ta hand om dina data: Introduktion till praktisk datahantering

Kursen ger en introduktion till hantering av forskningsdata mot bakgrund av dagens utveckling kring datahanteringsplaner, datainsamling, datadokumentation och datapublicering. Även aspekter av beskrivningen av data (metadata) med hjälp av standarder och datacitering ingår. "FAIR Data Principles" (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) utgör stommen för kursen. Övningar och uppgifter kommer att fokusera på ”best practices” för daglig datahantering, själva framställningen av en realistisk datahanteringsplan och på att förbereda data för publicering för att göra dem tillgängliga och sökbara.

Läs mer om kursen i datahantering – nateko.lu.se

Anmälan är stängd.

Publiceringsmetodik för doktorander (1,5 högskolepoäng)

Kursen behandlar vetenskapliga artiklars struktur och språk samt förutsättningarna för vetenskaplig publicering i dagens vetenskapsvärld. Du får även lära dig hur publiceringsprocessen går till, vilken roll "reviewers" och redaktörer har samt hur open access fungerar. Etiska frågeställningar kring publicering berörs också.

Kursplan: Publiceringsmetodik för doktorander (PDF, 248 kB, ny flik)

Kurstillfälle under våren 2023

Kursen ges 8–12 maj (schema kommer senare).

Sista ansökningsdag är 11 april.

Anmäl dig till kursen i publiceringsmetodik via fakultetens engelskspråkiga webbplats

Projektledning (2 högskolepoäng)

Syftet med kursen är att stärka dig i rollen som ledare eller deltagare i projekt. Kursen behandlar bland annat olika projektstrukturer, centrala projektmetoder och dess möjligheter och begränsningar i praktiken.

Kursplan: Projektledning (PDF 267 kB, ny flik)

Anmälan är stängd.

Högskolepedagogiska kurser

Fakulteten erbjuder högskolepedagogiska kurser för dig som är doktorand.

Högskolepedagogisk utbildning

Skriv och formatera din avhandling

Media-Tryck erbjuder en kurs om hur du skriver, formaterar och levererar en tryckfärdig avhandling.

Stöd för doktorander på Media-Trycks webbplats

Kurser inom life science

Det finns flera kurser att välja mellan inom området life science.

Kurser inom life science – cmps.lu.se


Institutionernas kurser

Nedan hittar du länkar till institutionernas egna webbsidor om vilka kurser de ger inom ramen för forskarutbildningen.


Forskarskolor samt kurser som ges inom forskarskolorna

Nedan hittar du länkar till olika forskarskolor som ges till och med år 2023. Tänk på att du även kan söka till enskilda kurser som ges inom forskarskolorna.


Kurser som ges av andra fakulteter

Corporate Social Responsibility (7,5 högskolepoäng)

Kursen ger en djupgående introduktion till teoribildning, metodologi, forskning och aktuella frågor inom området corporate social responsibility. Mer information om kursen hittar du på webbsidan om doktorandkurser på företagsekonomiska institutionens webbplats.

Doktorandkurser på företagsekonomiska institutionens webbplats