Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Det kan finnas möjlighet att tillgodoräkna dig viss utbildning från avancerad nivå eller motsvarande – detta prövas i varje enskilt fall. För doktorsexamen krävs att du har blivit godkänd på de kurser som ingår i utbildningen och fått din doktorsavhandling godkänd. Doktorsavhandlingen försvaras muntligt vid en offentlig disputation.

Genvägar till innehållet på den här sidan


Boka datum för disputation

Du som är doktorand bokar själv datumet för din disputation i disputationssystemet. Gör bokningen så snart som möjligt efter att din individuella studieplan har följts upp och du fått bekräftat att det är dags för dig att disputera. I samband med att du bokar datum behöver du även lägga till din institutionsrepresentant som administratör i din bokning, eftersom detta tyvärr inte sker automatiskt.

Instruktion för att boka datum och lägga till institutionsrepresentanten som administratör

 1. Logga in i disputationssystemet – lth.se
  Ange din Lucat-identitet (lägg inte till "@lu.se" i användarnamnet).
 2. Fyll i alla fält i bokningsformuläret och lägg till din institutionsrepresentant som administratör.
 3. Klicka på knappen "Boka och mejla".
 4. Meddela institutionsrepresentanten att den har lagts till som administratör i bokningen.

Anmäl disputation

Anmälan av disputation görs av dig som är institutionsrepresentant eller prefekt senast åtta veckor före disputationsdatumet. Observera att sommar- och vinteruppehållet inte räknas in i de åtta veckorna, läs mer om detta i avsnittet Viktiga datum och tider, längre ner på den här sidan.

Innan du fyller i anmälan – skicka informationsdokument till betygsledamöter eller opponenter

Ett kort informationsdokument (”Information regarding the assignment as a member of an examining committee or external reviewer at the Faculty of Science”) ska skickas till dem som tillfrågas om uppdrag som betygsledamöter eller opponenter. I samband med att de accepterar uppdraget ska de fylla i den korta formulärdelen i dokumentet (det krävs ingen signatur, utan formuläret fylls i helt digitalt) och sedan skicka tillbaka det till dig. Dessa bekräftelser ska du sedan ladda upp i disputationssystemet i samband med att du anmäler disputationen. Även ledamöternas och opponenternas CV:n ska laddas upp i bokningssystemet. Läs mer om detta i punkt 3 i instruktionen nedan.

Informationsdokumentet ”Information regarding the assignment as a member of an examining committee or external reviewer at the Faculty of Science” hittar du i avsnittet Föreskrifter och blanketter, längre ner på den här sidan.

Instruktioner för att anmäla disputation

1. Logga in

Logga in i disputationssystemet – lth.se
Ange din Lucat-identitet (lägg inte till "@lu.se" i användarnamnet).

2. Se till att det finns ett datum bokat för disputationen

För att disputationen ska kunna anmälas behöver datumet redan vara bokat. Datumet ska bokas så snart som möjligt efter att den individuella studieplanen har följts upp och bekräftat att det är dags för disputation.

Datum för disputationen bokas traditionsenligt av doktoranden själv, men kan även bokas av dig som är institutionssekreterare, handledare eller institutionsrepresentant. För att boka datum åt en doktorand, sök fram doktoranden via systemets sökfunktion (via personnummer eller lucat-identitet). Fyll i alla fält i bokningsformuläret och klicka sedan på knappen "Boka och mejla". Det är viktigt att du lägger till institutionsrepresentanten som administratör i bokningen (på fysiska institutionen ska även prefekten läggas till), annars kopplas inte institutionsrepresentanten till anmälan.

3. Fyll i anmälningsformuläret

När datumet för disputationen är bokat kommer du som är handledare, institutionsrepresentant eller administratör att se doktorandens ärende i din lista över disputationsärenden i disputationssystemet.

För att anmäla en disputation, klicka på länken "Anmälan". Fyll sedan i alla fält och ladda upp alla bilagor som efterfrågas.

Följande dokument ska laddas upp i disputationssystemet:

 • Kortfattat CV inklusive publikationslista för opponenten.
 • Kortfattat CV inklusive publikationslista för samtliga betygsledamöterna (en sammanslagen PDF-fil).
 • Kortfattat CV inklusive publikationslista för suppleant i betygsnämnden (en sammanslagen PDF-fil).
 • De fem dokumenten med bekräftelser om uppdrag som ledamöter eller opponenter (en sammanslagen PDF-fil som du ger filnamnet ”instructions for opponent and committee members”).

Ledamot i betygsnämnd, suppleanter och opponent ska vara minst docent eller ha motsvarande kompetens. Man ska då ha meriter som en docent förväntas ha, såsom väsentlig akademisk produktion efter doktorsavhandling och viss erfarenhet av handledning av doktorander. Docentur eller motsvarande meriter ska framgå i CV.

4. Skicka in anmälningsblanketten

När du har fyllt i samtliga uppgifter och laddat upp samtliga bilagor klickar du på knappen "Ansök och mejla" som finns längst ner till höger på sidan. Observera att det endast är institutionsrepresentanten eller prefekten (för fysiska institutionen: endast prefekt) som har behörighet att klicka på knappen.

När behörig person har klickat på knappen "Ansök och mejla" skapas automatiskt två dokument som innehåller disputationsansökan – ett dokument på svenska (Application (sv)) och ett dokument på engelska (Application (en)). Dessa dokument hittar du under doktorandens namn i listvyn.

Klicka på den svenska eller engelska disputationsansökan och skriv ut ansökan på enkelsidigt papper. Ansökan ska därefter signeras (med blå bläckpenna) av institutionsrepresentanten eller prefekten, och sedan skickas till: Constance Holmbäck, kansli N, HS 39.

Vill du göra ändringar i din anmälan efter att du skickat in anmälningsblanketten kan du kontakta Constance Holmbäck vid kansli N.

Kontaktuppgifter till Constance Holmbäck – medarbetarwebben.lu.se


Viktiga datum och tider

 • Anmälan ska vara handläggaren på fakultetskansliet tillhanda (utskriven, signerad och skickad till HS 39) senast 56 dagar innan disputationen (tänk på att sommar- och vinteruppehåll inte räknas in i de 56 dagarna). Systemet anger dagarna i vänsterfältet inne i vyn Lista.
 • Spikning ska ske hos handläggaren på fakultetskansliet minst 24 dagar innan disputationen (tänk på att sommar- och vinteruppehåll inte räknas in i de 24 dagarna). Meddela via e-post om du får förhinder, så försöker vi hitta en lösning.

Ingen handläggning sker under dessa perioder:

 • Sommaruppehåll: från sista fredagen före midsommar och fram till 15 augusti.
 • Vintertid: 22 december – 6 januari.

Disputationer ska anordnas under terminstid om inte särskilda skäl finns (STYR 2018/562). Vid den naturvetenskapliga fakulteten bedöms det alltid finnas särskilda skäl att förlägga disputationer fram till och med sista fredagen innan midsommar.


Föreskrifter och blanketter


Examen

Du ansöker om examen via en särskild blankett.

Läs om examen och ladda ner blanketten – lu.se