Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Patent och upphovsrätt

Frågor om patent och upphovsrätt gäller uppfinningar respektive upphovsrättsligt skyddade verk och berör två skilda lagstiftningar.

Uppfinningar

För patenterbara uppfinningar gäller det s.k. lärarundantaget för universitet och högskola i 1949 års lag om rätten till arbetstagares uppfinningar (SFS 1949:345). Undantaget innebär att arbetsgivaren inte kan göra anspråk på patenterbara uppfinningar skapade av lärare som bedriver forskning inom den svenska universitetsvärlden. Läraren äger rätten till resultatet av sin verksamhet om inte annat överenskommits, och kan alltså patentera uppfinningar som framkommit under forskningsarbetet. Med lärare avses vid Lunds universitet lärarkategorin såsom den anges i anställningsordningen. Doktorander omfattas inte av lärarundantaget. Universitetet gör dock i normalfallet inte anspråk på doktoranders uppfinningar. Vid samarbete med forskare knutna till utländska universitet bör man vara medveten om att de sannolikt inte har något sådant undantag som gäller i Sverige och att rätten till patent där kan tillfalla universitetet.

Upphovsrättsligt skyddade verk

Enligt svensk rätt har den som skapat ett upphovsrättsligt skyddat verk upphovsrätt till det. Detta är huvudregeln och gäller även om verket tillkommit inom upphovsmannens anställning. Endast när det gäller datorprogram övergår rättigheterna till upphovsmannens arbetsgivare, om datorprogrammet skapats som ett led i arbetsuppgifter eller efter instruktioner och inget annat är avtalat.

För det som en lärare självständigt producerar inom ramen för sitt fria forskningsområde, såsom artiklar i vetenskapliga tidskrifter, eller som kräver en kvalificerad arbetsinsats utöver vad som normalt kan krävas, exempelvis produktion av läroböcker vid sidan av undervisningen, tillämpas huvudregeln och läraren behåller upphovsrätten till verket. Om däremot ett upphovsrättsligt skyddat verk tillkommit som ett resultat av att den anställde fullgör sina arbetsuppgifter eller efter särskilda åtaganden, innebär anställningsavtalet i de flesta fall att universitetet har rätt att använda verket. Lönen anses i de flesta fall vara tillräcklig som kompensation. Detta gäller exempelvis normalt undervisningsmaterial, kompendier etc. och omfattar utnyttjanden för de behov som faller inom universitetets normala verksamhet och som kunde förutses någorlunda säkert när materialet tillkom. Ändringar i materialet är tillåtna i den mån de behövs för att universitets behov ska uppnås. Förändringar och bearbetningar därutöver måste överenskommas. Arbetsgivarens rätt till verk som framtagits inom ramen för gängse arbetsuppgifter är ett undantag från huvudregeln och kallas ibland för tumregeln. Tillämpningen av tumregeln är en bedömning som får göras från fall till fall.

Universitetets juridiska avdelning kan ge ytterligare information kring patent och upphovsrättsliga frågor.

Sidansvarig:

Kontakt

Tobias Nilsson
Utredare (forskarutbildning)
046-222 71 82
tobias [dot] nilsson [at] science [dot] lu [dot] se