Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Övergripande ramar för forskarutbildningen

Utbildningen på forskarnivå och dess uppläggning vid universitet och högskolor i Sverige styrs av flera olika regelverk. I första hand regleras verksamheten av Högskolelagen, som beslutas av riksdagen. I Hög­skoleförordningen, som beslutas av regeringen, ges de rikstäckande ramarna som gäller för alla doktorander i Sverige oberoende av ämne och lärosäte.

Varje universitet eller högskola kan i sin tur besluta om ytterligare lokala regler för sin utbildning på forskarnivå. Dessa fastställs vid Lunds universitet, dels av rektor och dels av universitetsstyrelsen. Varje fakultet inom universitetet kan sedan, utifrån de nationella och lokala reglerna, besluta om mer detaljerade regler för hur utbildningen organiseras och bedrivs. Vid naturvetenskapliga fakulteten är det huvudsakligen fakultetsstyrelsen som fattar sådana beslut.

Högskoleförordningen definierar de övergripande målen för forskarutbildningen och säger att utbildning på forskarnivån ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå och på avancerad nivå, utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning. Målen finns beskrivna i Examensordningen (Högskoleförordningens bilaga 2), där det finns en beskrivning för licentiatexamen och en för doktorsexamen.

Sidansvarig:

Kontakt

Tobias Nilsson
Utredare (forskarutbildning)
046-222 71 82
tobias [dot] nilsson [at] science [dot] lu [dot] se