Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Etik och redlighet

Forskningsetiska frågeställningar spänner över ett brett område, från formella tillståndsprövningar i samband med försök som involverar djur eller människor till frågor om fusk och oredlighet. Försök som på något sätt involverar människor som objekt är sällsynta inom naturvetenskapliga fakulteten. Om du som doktorand är eller blir involverad i sådan forskning bör du vara medveten om att särskilda regelverk finns.

Läs mer om forskningsetik på LU:s centrala medarbetarwebb

Forskningsfusk

Vetenskap som företeelse och forskaren som auktoritet åtnjuter mycket stort förtroende i samhället. Vetenskaplig oredlighet är därför ett mycket allvarligt ämne. Med oredlighet menas bl.a. sådant som falsifiering eller fabrikation av resultat, plagiering och vilseledande uppgifter om personers insatser i forskningen. Lunds universitet har fastställt riktlinjer för hantering av misstänkt oredlighet. Dessa säger bl.a. att ”Varje person som deltar i forskningsverksamhet vid Lunds universitet har en skyldighet att tillse att resultat inhämtas, sammanställs och rapporteras enligt de värderingar som forskningssamhället omfattar.” Misstänkt oredlighet hanteras av universitetets ”Nämnd för utredning av vetenskaplig oredlighet”.

Föreskrifter om handläggning av ärenden om misstänkt oredlighet i forskning finns på LU:s medarbetarwebb

Fusk i forskarutbildningen

Högskoleförordningen (10 kap.) säger att disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som ”försöker vilseleda vid prov eller när studieprestation annars ska bedömas”. Sådant fusk kan leda till varning eller tidsbegränsad avstängning från studierna. Institutionen är skyldig att anmäla misstankar om fusk till rektor, som sedan ska låta utreda ärendet för ställningstagande i universitetets disciplinnämnd.

Läs mer om disciplinärenden och hur de hanteras på LU:s centrala medarbetarwebb

Djurförsök

LU har verksamhetstillstånd för djurförsöksverksamhet och ett antal godkända försöksdjurlokaler, bland annat inom naturvetenskaplig fakulteten. För varje projekt krävs ett godkännande från en djurförsöksetisk nämnd. Detta gäller försök på vuxna ryggradsdjur (dvs. fisk, groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur), rundmunnar och bläckfisk. Även tidigare utvecklingsstadier omfattas: däggdjurs- och fågelfoster från sista tredjedelen av utvecklingen och yngel som själva intar föda samt alla tidigare utvecklingsstadier av ryggrads­djur och bläckfiskar om de riskerar att orsakas lidande i ett senare skede. Att djur används inom forskningen kan uppfattas som kontroversiellt bland annat eftersom informerat samtycke inte kan ges. Det finns utbildningskrav och tillståndskrav för att få utföra djurförsök.

Det är projektledaren/handledaren som ansvarar för att nödvändiga tillstånd finns men som doktorand bör du vara medveten om regelverket. Jordbruksverket har samlad information om djurförsök samt hur man ansöker om etisk prövning.

Jordbruksverkets information om försöksdjursverksamhet

Sidansvarig:

Kontakt

Tobias Nilsson
Utredare (forskarutbildning)
046-222 71 82
tobias [dot] nilsson [at] science [dot] lu [dot] se