Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dekanbrev, juni 2020

Det blev en märklig vårtermin som nu gått till ända. Vi har en lärarkår som på ett fantastiskt sätt ställt upp och ställt om till digital undervisning. Det gick. Regeringen har lagom till terminsslutet givit klartecken till att öppna gymnasieskolor och högskolor för undervisning igen från och med 15 juni, men restriktionerna när det gäller hur vi förebygger smittspridning kvarstår.

Vi kommer alltså att kunna ta emot studenter i våra lokaler igen i sommar och till hösten, men inte som vanligt utan med utglesning och i mindre grupper. Vi kommer att behöva använda fler tillfällen för att klara av laborationer och övningar. Fältarbete kommer fortfarande att vara en utmaning. Det är ändå glädjande att vi kommer att kunna välkomna en ny årskull studenter till campusundervisning. Det är viktigt för deras syn på universitetsstudier att de möts av lärare, forskare och andra studenter i det som är universitetsmiljön.

Forskningen har också drabbats av pandemins effekter, men här har påverkan varit långsammare. Det är lite svårare att rekrytera medarbetare, vi ser hur börsberoende finansiärer har börjat dra ner på ambitionsnivån för det kommande året och vi får räkna med att forskningsfinansieringen kommer att bli lite magrare och eventuellt styrd i andra riktningar än tidigare.

Universitetsstyrelsen tog ett mycket positivt beslut den 12 juni, då det beslöts att grundutbildning på såväl grundläggande nivå som på avancerad nivå skall bedrivas på Brunnshögsområdet. Den arbetsgrupp som leds av Olle Söderman har på ett föredömligt sätt navigerat framåt i denna fråga och det finns en bred uppslutning kring att på detta sätt markera att forskning och undervisning skall vara sammanflätade vid Lunds Universitet. Det råder mycket olika uppfattningar om vad som är en lämplig omfattning för en etablering på Brunnshög, men det råder enighet om att vid ett universitet hör grundutbildning och forskning ihop.

Det har förrättats val till ny fakultetsstyrelse och ny fakultetsledning och följande företrädare för verksamheten kommer att sitta i fakultetsstyrelsen för perioden 2021–2023:

  • Jessica Abbott, biologiska institutionen
  • Mikael Calner, geologiska institutionen
  • Sofia Feltzing, institutionen för astronomi och teoretisk fysik
  • Ola Gustafsson, biologiska institutionen
  • Karin Hofvendahl, Centrum for miljö- och klimatvetenskap
  • Peter Samuelsson, fysiska institutionen
  • Emma Sparr, kemiska institutionen
  • Tatyana Turova, matematikcentrum

Välkomna, respektive välkomna tillbaka!

Jag vill passa på att tacka för det förtroende ni visat för den sittande ledningen genom att välja om mig själv som dekan, Karin Hall som prodekan och vicedekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå och Anders Tunlid som vicedekan med ansvar för forskning. Vi tackar också för den förstärkning vi får genom valet av Sandra Pott från Matematikcentrum som vicedekan med ansvar för forskarutbildning. Välkommen Sandra!

Njut nu av en välförtjänt semester och låt oss hoppas att hösten blir en tid för återgång till det normala. Men först kommer ju blomstertiden. Nu.

Sven Lidin, dekan