Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dekanbrev, februari 2020

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har som bekant inlett ett stort upplagt arbete för att på sikt skapa ett kvalitetssäkringssystem för de svenska universiteten med avseende på såväl utbildning på grundläggande och avancerad nivå, som på forskarutbildning och forskning.

Jag vill inleda med att tacka alla er som varit engagerade i detta arbete för naturvetenskapliga fakultetens räkning. Vi har kommit långt med att sätta upp ett system för kvalitetssäkring av utbildning på alla nivåer, och vår fakultetsstyrelse fastlade vid sitt sista möte i fjol kvalitetssäkringsplaner för perioden 2019–2024. Arbetet med kvalitetssäkringssystem för forskning kommer att inledas på allvar under 2020.

Ett kvalitetssäkringssystem blir precis så användbart som vi gör det, men kraven på att vi har ett tydligt och fungerande system är hårda. Att vi har ett fungerande kvalitetssäkringssystem är en förutsättning för att vi skall få bedriva utbildning och forskning. Därför har vår ingång i detta varit att skapa ett kvalitetssäkringssystem som faktiskt driver kvalité. Vi måste göra arbetet och då är det bättre att göra lite extra för att få något som blir bra, inte bara för vår tillsynsmyndighet, utan också för oss. Vi är på god väg mot ett sådant system.

I höst påbörjas Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskning av Lunds universitets kvalitetssäkringssystem för utbildning på grund- och forskarnivå. Fakulteterna ansvarar för kvalitetsarbetet inom det egna verksamhetsområdet. Navet i fakultetens kvalitetsarbete är de årliga verksamhetsdialogerna mellan fakultetsledning, respektive institutionsledning och studentkårer. Dialogerna sker utifrån ett antal frågeställningar och fördjupningsområden som baseras på universitetets strategiska plan och policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling samt på standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG) och det nationella kvalitetssäkringssystemet som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ansvarar för. Resultaten från institutionernas och fakultetens gemensamma arbete runt verksamhetsdialogerna dokumenteras i bland annat självvärderingar och utvecklingsplaner, som följs upp årligen.

Fakultetens kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning

Sven Lidin, dekan