Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dekanbrev, april 2020

Isaac Newton upptäckter kring gravitationens och optikens lagar samt kring differentialanalysen kom till under de båda peståren 1665 och 1666, då Cambridge var stängt och Newton befann sig hemma i den lilla byn Woolsthorpe, ostörd och antagligen understimulerad.

Är det kanske så att vetenskapen mår bra av lite självisolering? Kan vi vänta oss stora vetenskapliga genombrott i pandemins fotspår?

Nej.

Få av oss fungerar som Isaac Newton och vetenskapens arbetssätt har ändrats en del på 350 år. Vetenskapen är idag ett i mångt och mycket socialt bygge och behovet av samarbete är mycket större än behovet av enskildhet. Visst kan det vara skönt att sitta hemma en dag för att kunna tänka och skriva, men ganska snart växer behovet av social och intellektuell kontakt. Vi är bättre tillsammans. Vi ska inte vänta oss att social distansering kommer att medföra några verksamhetsmässiga fördelar och det som gäller för forskning gäller i ännu större utsträckning för utbildning.

Däremot har vi mycket att lära av det gigantiska experiment vi just nu befinner oss i. Hur klarar vi av att upprätthålla samarbeten, och ännu svårare – hur skapar vi nya samarbeten nu när vi inte reser?

Hur väl fungerar idé- och kunskapsutbyte utan fysiska möten? Vilka former av digital undervisning fungerar väl och vilka kräver fysiska möten för att fungera bra? Dessa erfarenheter kan göra oss till bättre pedagoger och ge oss bättre klimatanpassade arbetsmönster i framtiden. Visst har vi provat digitala lösningar tidigare, men vi har aldrig varit helt utelämnade till dem som nu. Jag uppmanar er alla att tänka på detta i er arbetsvardag. För gärna en kortfattad loggbok med iakttagelser över vad som fungerar bra och vad som fungerar illa och i så fall varför.

Den 2 april informerade rektor, vid ett extrainsatt ledningsråd, om de nya riktlinjer som nu gäller. Distansundervisning är normen och undantag kan bara beviljas av dekan om synnerliga skäl föreligger. Distansarbete skall tillämpas om närmaste chef bedömer att arbetsuppgifterna så tillåter.

Avslutningsvis påminner jag om att den senaste informationen kring Lunds universitets hantering av coronavirusets spridning finns på universitetets medarbetarwebb, och att där också finns en länk till lite mer positiva nyheter – initiativet tillsammans mot corona.

Håll er friska,

Sven Lidin


Information med anledning av coronaviruset