Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dekanbrev, 19 april 2022

Hej,

Det är vår och världen öppnar sig.

Jag lämnade landet i början av april och flög från Kastrup till Georgia, USA, för att närvara vid ett bröllop. Vi kan delta i sådana glädjestunder igen och vi kan göra det tillsammans med äldre och yngre i skydd av vaccin och ökande grad av flockimmunitet. Brudgummens farmor som fick möjlighet att träffa sitt barn barns barn, kransflickan, efter två år av distansering var där, fullt trygg med att hela sällskapet var säkert igen – så säkert det blir att träffas i större grupper.

Det var också en stor glädje och ett stort privilegium att få delta i Camurus forskningsstiftelses prisutdelning för 2021 och 2022 som ägde rum den 4 april. Två av huvudaktörerna bakom RNA-vacciner och annan RNA-terapeutika, Pieter Mullis och Katalin Kariko, besökte Lund och mottog sina mycket välförtjänta belöningar. De hade båda intressanta historier om utbildning och forskning att berätta – betydelsen av goda lärare och förebilder, studiekamrater och samarbetspartners och om att veta när det är dags att byta forskningsområde även när det man gör fungerar väl (Pieter Mullis) eller envist hålla fast, även när både resultat och forskningsanslag uteblir (Katalin Kariko). RNA-terapi är ännu i sin linda, men möjligheterna är stora och vi står bättre rustade idag inför nästa pandemi.

Och vårtecknen är fler än så, även om min resa till Kastrup skedde i snöstorm. Scillan tokblommar i Botaniska trädgården och utanför Universitetsbiblioteket, Lunds naturvetarkår (LUNA) håller vårbal och den stundande Lundakarnevalen närmar sig med stormsteg. Livet är fyllt av glädjeämnen och hopp.

Samtidigt, och i vad som framstår som ett parallellt universum, pågår kriget i Ukraina. Krigets offer är till stor del civila, men också öppenhet och sanning är tidiga offer. Vi kan alla göra vad vi kan för att hjälpa dem som är på flykt, men det är också vår uppgift som universitet att göra vad vi kan för att försvara grundläggande akademiska värden.

Det var intressant och hoppingivande att få delta i det seminarium som hölls den 17 mars i universitetshuset, Perspectives on and for Ukraine – an open seminar supporting academic freedom (youtube.com). Göran Rosenberg sammanfattade dagen oerhört väl med ett citat av Arthur Koestler "In this war we are fighting against a total lie in the name of a half-truth". Det vi tror på är långt ifrån perfekt, men det är väl värt att försvara. Det är fantastiskt att tillhöra ett universitet vars bredd och djup medger att man kan sammanställa ett program med sådan pregnans. Viktigt, informativt och hoppingivande.

All information om utveckling av nationella och lokala riktlinjer för samarbete med Ryssland och Belarus, finansieringsmöjligheter för akademiker på flykt och annat relevant kring kriget i Ukraina finns samlat på universitetets webbsida Med anledning av kriget i Ukraina (lu.se).

Sven Lidin, dekan