Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dekanbrev, 12 oktober 2020

Hej,

Att inte bara anpassa sig till en föränderlig omvärld utan att faktiskt vara en agent för förändring är av största vikt för ett universitet, i synnerhet ett anrikt sådant. Vi må ha verkat här sedan år 1666, men under de gångna seklerna har vi anpassat oss och ibland faktiskt lett utvecklingen. Lunds universitet kom till för att driva förändringen av Skåne från ett danskt till ett svenskt landskap.

Förmågan till förändring är en framgångsfaktor. Utveckling är det som formar framtiden och skapar det förgångna. Det förgångna skapas när framtiden konsumerar nuet. Utan förändring finns bara det pågående. Vi kan glädjas över framtiden och dess löften men vi kan också sörja det förflutna och det vi förlorat. Varje generation förundras över framsteg och förändring inom vetenskap och teknik, inom medicin och konst, men det är också framsteg och förändring som med tiden kommer ikapp oss och slutligen springer ifrån oss.

Förändrade arbetssätt har varit en förutsättning för överlevnad för våra verksamheter under pandemin. Vi har utvecklat nya sätt att arbeta, undervisa, umgås och vara. Denna utveckling är varken bra eller dålig. Den är bara nödvändig. Den har också visat att vi är kapabla till storartad förändring när det behövs.

Förändring är och har alltid varit en del av vår vardag och kommer att vara det så länge vi är ett levande universitet. Forskning driver utveckling och forskning drivs av utveckling, men vi är i allmänhet selektiva när det gäller vilka typer av förändring vi omfamnar. Vi inkorporerar gärna nya resultat från forskning i våra utbildningar och genomför inkrementella förändringar, men det är sällan vi ändrar något i grunden. Vi har investerat för mycket tid och engagemang i det vi gör och vi har skapat system kring dagens strukturer som kräver mycket arbete att förändra.

Så blir då en organisation som till sin natur är förändringsbejakande väldigt konservativ. Det behöver vi förändra.

Vi står inför en lång rad förändringar hos oss själva och i vår omvärld och dessa förändringar kommer att påverka oss. Vi kommer att förändras och vi måste välja om förändring är något vi genomför eller något som bara händer med oss.

Förändringar medför hot men också möjligheter. Vi måste lära oss att bli bättre på att se båda sidor av detta för att fatta kloka beslut om framtiden. Förändring är som gravitation – det lönar sig inte att tycka bra eller illa om den. Den är i alla fall påslagen dygnet runt.  
 
Sven Lidin, dekan