Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dekanbrev, 12 april 2021

Hej,

Det har sällan känts så lockande att blicka framåt. Carpe diem och allt det där, men nog hoppas vi att framtiden för med sig något lite mera variationsrikt än dagens covid-19-rutiner. Dags att blicka framåt alltså! Vi har delgivits RQ20-rapporten i små klunkar under snart ett halvårs tid, men nu har vi fått avnjuta både den digra tryckta slutrapporten och det digitala ”RQ20 Report Launch Webinar”. Så vad händer nu? Det är dags att blicka framåt.

Avsikten med RQ20 är ju att ge hjälp till självhjälp och slutsatserna i RQ20-rapporten kommer att färga vårens arbete i ledningsrådet. Era prefekter har fått i uppdrag att kritiskt och självkritiskt redogöra för slutsatserna i de ämnesspecifika panelerna. Panelernas ger oss ett perspektiv utifrån på våra verksamheter och det har ett särskilt värde, men de ger oss inte nödvändigtvis någon objektiv sanning, men det ger oss något nytt. Det viktiga är att vi använder slutsatserna för att bilda oss en egen uppfattning om var vi står och var vi kan förbättras.

Jag har också bett prefekterna förhålla sig till slutsatser från de transversella panelerna. Ledning, organisation, rekrytering, samverkan och strategiska forskningsområden har alla varit föremål för utvärdering och här finns ett rikt material att arbeta med. Vi behöver diskutera förhållandet mellan linjestyrning och kollegialitet, för- och nackdelar med hierarkiska respektive platta organisationer, hur vi allokerar medel för infrastruktur och rekrytering och inte minst hur vi är organiserade i institutioner och avdelningar. Vår fakultet är en produkt av medvetna beslut men också av utveckling utanför vår kontroll. Förändring ger tillfällen att göra om och göra annorlunda, men kostar tid, pengar och arbete så vi skall ändra i en hållbar takt och med eftertanke, men med framåtblick.

Det finns också annat som ger oss skäl att blicka framåt. Efter ett drygt år i coronaviruspandemins grepp kan vi börja ana att det kommer en vändning. Våren 2021 har knappast varit bättre än våren 2020 men kanske hösten 2021 kan bli bättre än hösten 2020. Vi kommer snart att tillsammans bygga en ny normalitet. Den kommer att skilja sig från hur det ser ut nu men också från hur det såg ut förr. Vi behöver blicka framåt och tänka på hur vi kan få det, hur vi vill ha det och vad som behöver göras för att komma dit.

Vid fakultetsstyrelsens möte 7 april talade vi om campusutveckling. När Brunnshögsetableringen tar fart uppstår nya möjligheter på Sölvegatan. Det är dags att blicka framåt mot detta. Brunnshögsarbetet är bara en del av vår campusutveckling. Vi står inför stora förändringar och nu gäller det att gör det bästa av dem. Rapporterna från RQ20 ger oss inget facit, men nya idéer. Explosionen av distansarbete under pandemin har varit en utmaning men ger oss också impulser. Det campusutvecklingsarbete som möjliggörs i samband med Brunnshögsetableringen är ingen garanti för förnyelse men en chans vi måste ha modet att ta. Sammantaget är våra möjligheter att göra om och göra nytt just nu större än på mycket länge. Det har sällan känts så lockande att blicka framåt!

Sven Lidin, dekan