Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dekanbrev, 1 februari 2021

Hej,

Gott Nytt År!

Välkommen till ett nytt arbetsår fullt av utmaningar. Under de sista veckorna av 2020 var smittspridningen hög i Skåne och det blev nödvändigt att införa en hård tolkning av de restriktioner som styr arbetet vid Lunds universitet. Med januari månad i backspegeln ser det lite bättre ut, men vi kan inte släppa efter ännu. Samma restriktioner som gällde fram till januari månads utgång gäller fortsatt; allt arbete som kan utföras hemifrån skall utföras hemifrån och nödvändigt arbete på plats i universitetets lokaler får bara utföras om vi kan garantera säkerheten. Det som ändras är betydelsen av vilket arbete som är nödvändigt. Visst arbete går inte att pausa en månad utan stora förluster. Detta gäller långa mätserier, arbete med levande material och så vidare, men nu ser vi framför oss fortsatta hårda restriktioner för åtminstone halva våren. Ingen experimentell verksamhet kan stängas ner under så lång tid utan att förlusterna blir betydande. Därför måste vi hitta säkra sätt för att arbeta säkert även på plats för att inte verksamheten skall avstanna helt. Detta är skälet till att naturvetenskapliga fakulteten tillsammans med Lunds tekniska högskola (LTH) gått ut med nya anvisningar och riskbedömningsblanketter för att hjälpa institutionsledningarna att hitta säkra arbetssätt. Vi kommer att behöva fortsätta utvärdera vårt arbetssätt framöver. Vi märker hur vissa aspekter av både utbildning och forskning blir eftersatta när vi inte har tillgång till de vanliga mötesplatserna. Frånvaron av samvaro gnager på våra arbetsrelationer och vi kan inte komma ifrån att det är svårare att inspirera, entusiasmera, och diskutera på digitala plattformar än vad det är i ett fysiskt möte. Jag oroar mig för vad distanseringen gör med den psykiska hälsan hos våra studenter och medarbetare och detta är också en risk vi måste beakta. Vi behöver hitta former för att bidra till att distanseringen blir bara fysisk och inte social. Välkommen till ett nytt arbetsår fullt av utmaningar!

Välkommen till ett nytt arbetsår fullt av förhoppningar. Vi har en ny ledning för Lunds universitet. Erik Renström och hans team installerades högtidligen fredagen 22 januari under så mycket pompa och ståt som Zoom tillåter. Många fakultetsledningar är nya och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med nya rektorn för LTH, Annika Olsson, nya dekanen för medicinska fakulteten, Kristina Åkesson, nya dekanen för juridiska fakulteten, Eva Ryrstedt, nye rektorn för Ekonomihögskolan, Mats Benner och med deras fakultetsledningar. På hemmaplan kan vi välkomna Sandra Pott som är vår nya dekan med ansvar för forskarutbildning. Den relativt snabba omsättningen i såväl universitetsledningen som hos fakultetsledningarna stör invanda mönster och det är både nyttigt och nödvändigt. Vårt universitet är verksamt i en snabbt föränderlig värld och behovet av ständig förnyelse i både verksamhet och ledning är påtagligt. Jag hoppas att vi tillsammans under 2021 får uppleva hur vi på allvar kan börja vända kurvorna för smittspridning och att nya vågor av pandemin blir mindre påtagliga. Även om vaccination inte är ett trollspö som löser problemet fullständigt kan vi kanske hoppas på en lite mera normal höst 2021. Jag hoppas få träffa mina kollegor och mina studenter på riktigt innan 2021 är över. Det är inte så länge sedan detta var en självklarhet. Nu har det blivit en förhoppning. Välkommen till ett nytt arbetsår fullt av förhoppningar!

Sven Lidin, dekan