Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sök publikationer i forskningsportalen

Du kan söka efter avhandlingar och publikationer i Lunds universitets forskningsportal.

Senaste avhandlingarna i naturvetenskap

Under oktober månad läggs nio nya avhandlingar fram vid naturvetenskapliga fakulteten.

  • Alexander Knyazev studerar reaktioner med radioaktiva strålar och utveckling av scintillatorbaserade detektorsystem.
  • Inga Tuminaite undersöker komplexiteten och den individuella särarten hos rhinariumhuden som omger däggdjurs nosar.
  • Hamid Reza Ghanavi använder big data för att förstå evolutionära mönster hos de två fjärilsfamiljerna Erebidae och Geometridae.
  • Maria Jansson undersöker hur de så kallade lerflaken hos det naturliga lermineralet montmorillonit och det syntetiska lermineralet Laponite interagerar och organiserar sig i förhållande till varandra.
  • Caroline Björnerås studerar hur klimatförändringar, förändrad markanvändning och minskade mängder svavel påverkar den ökande järnhalten i sjöar och vattendrag.
  • Jon Pallbo Arvidsson studerar bland annat ett 11 aminosyror långt fragment av proteinet alfa-synuklein för att förstå amyloidbildning och dess möjliga samband med olika sjukdomstillstånd.
  • Junhao Dong använder numeriska simuleringar för att studera flödesbeteendet hos täta partiklar.
  • Minjie Zheng undersöker högupplöst berylliumdata för att förstå geomagnetiska och solära rekonstruktioner.
  • Xianshao Zou använder bland annat spektroskopi för att undersöka nanostrukturerade halvledare.

Kommande disputationer – lu.se