Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt samverkansinitiativ har nanosäkerhet i fokus

Partiklar och en robot. Illustration.
Olika perspektiv på nanosäkerhet kommer att undersökas inom initiativet, exempelvis risker med olika typer av nanomaterial. Bild: Shutterstock.

NanoSafe4All är namnet på ett nytt samverkansinitiativ som samlar forskare från olika fakulteter inom universitetet samt ett antal industriparter. Målet med initiativet är att säkerställa att produkter som bygger på nanoteknologi och material, inklusive nya material som genererar nanopartiklar under sin livscykel, kan utvecklas och hanteras på ett säkert och hållbart sätt.

Samverkansinitiativet NanoSafe4All pågår under åren 2021–2023 och leds av Tommy Cedervall, forskare vid kemiska institutionen och föreståndare för forskningsprogrammet Mistra Environmental Nanosafety. Samverkansinitiativet är ett av fyra initiativ som har beviljats medel från Lunds universitets rektor. Initiativen valdes ut i hård konkurrens – totalt inkom 15 ansökningar till universitetets samverkansråd.

– Nanosäkerhet spänner över många discipliner och områden. För att kunna ta ett helhetsgrepp så behövs dedikerad tvärvetenskaplig forskning inom områden som naturvetenskap, medicin, risk, samhällsvetenskap, avfallshantering, teknik, kommunikation och juridik. Forskningen måste även göras i nära samarbete med industrin, eftersom de ju driver på innovation och utveckling inom nanoområdet.

Stora utmaningar att lösa

Tommy Cedervall berättar att det just inom nanosäkerhet finns många utmaningar. En handlar om att vi idag saknar heltäckande kunskap om hur nanomaterial beter sig ute i vår natur. Nanopartiklar har nämligen helt andra egenskaper än samma material med större storlek. Små storleksförändringar, kemiska reaktioner och interaktioner med omgivande organiskt material kan inverka på nanomaterialets egenskaper i naturen. Andra utmaningar har att göra med lagar och regleringar – idag finns ett stort glapp mellan EU:s informationskrav och marknaden. Det gör det svårt för företag att uppfylla lagkraven, och i vissa fall saknas det metoder och guider för att kunna ta fram den information som myndigheterna kräver.

– Vi vill med samverkansinitiativet skapa en plattform för att samla forskare och företag kring frågor som berör nanosäkerhet ur många olika perspektiv. Hur kan vi hjälpa företag att fram säkra nanomaterial som inte påverkar djur och natur negativt? Hur kan vi bidra till att ta fram en mer ändamålsenlig reglering som fokuserar på de material som faktiskt kan vara skadliga?

Söka nya forskningsanslag

Som en del av samverkansinitiativet ska en koordinator anställas, med uppgift att identifiera, planera och koordinera ansökningar inom nanosäkerhet.

– Det behövs långsiktiga satsningar och varaktiga plattformar för att arbeta med nanosäkerhet. Speciellt eftersom det tar tid att till exempel utveckla nya mätmetoder och tillämpad forskning. Vi vill därför arbeta fokuserat med att söka nya anslag under vår projektperiod – gärna större, internationella projekt som kan gynna forskningen, industrin, och Lunds universitet i stort, avslutar Tommy Cedervall.

Text: Noomi Egan.