Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemist och fysiker får 53 miljoner kronor från Wallenbergstiftelse

Porträtt på två forskare. Foto.
Sara Linse och Mathieu Gisselbrecht får femåriga anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Sara Linse och Mathieu Gisselbrecht vid Naturvetenskapliga fakulteten har beviljats mångmiljonanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Under fem år ska de driva tunga forskningsprojekt om hemlighetsfulla hjälparproteiner och kvantmekanisk sammanflätning.

Kemiprofessor Sara Linse får 27 miljoner kronor för att gå till botten med hjälparproteinerna chaperoner som utgör 20 procent av den mängd protein som tillverkas i kroppen. Chaperonernas roll är att förhindra att våra funktionella proteiner inte veckas fel eller klumpar ihop sig, vilket kan leda till sjukdomar. I projektet ska Sara Linse undersöka hur en grupp chaperoner som ökar lösligheten av andra proteiner uppför sig på egen hand och tillsammans med de proteiner de hjälper.

– Om vi förstår principen för hur chaperonerna fungerar kanske vi kan skapa en läkemedelsmolekyl som bygger på samma princip och som kan användas i nya behandlingar av sjukdomar som Alzheimers, ALS, Parkinsons sjukdom och diabetes typ 2, säger Sara Linse.

Fysikdocent Mathieu Gisselbrecht får 26 miljoner kronor för att studera sammanflätning. Det är ett kvantmekaniskt fenomen som bäst kan beskrivas som en samling partiklar för vilka kvanttillståndet hos varje enskild partikel inte kan beskrivas oberoende av tillståndet hos de andra partiklarna, oavsett avståndet mellan dem. Sammanflätningen är mycket skör och dess studier kräver vanligtvis extremt låga temperaturer. Genom att använda ultrakorta ljuspulser, som genereras vid Lunds lasercentrum ska Gisselbrechts team, från Naturvetenskapliga fakulteten och LTH, mäta elektronens kvanttillstånd. Målet är att utveckla mätmetoder och teorier så att forskarna bättre kan förstå sammanflätningen mellan elektronerna som skickas ut från materia.

– Om vi lyckas kan det här bli en metod som kan hjälpa till att hitta material för att bygga kvantdatorer som tål högre temperaturer, med möjlighet för snabba operationer, säger Mathieu Gisselbrecht.

Förutom Sara Linse och Mathieu Gisselbrecht får två andra Lundaforskare anslag. Mikael Akke, kemiprofessor vid Lunds tekniska högskola, LTH, får 36 miljoner kronor för att ”knäcka den allosteriska koden” och Göran Jönsson, onkologiprofessor vid medicinska fakulteten, får 31 miljoner kronor för att förbättra effekten av immunterapi i behandlingen av cancerpatienter.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse delar i år ut totalt 700 miljoner kronor till 23 nydanande grundforskningsprojekt vid svenska lärosäten.

Text och bilder: Johan Joelsson.