Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Växtätande insekter rubbar skogarnas ekosystem och bidrar till klimatförändringar

En ny studie från Lunds universitet visar att växtätande insekter påverkar skogarnas ekosystem betydligt mer än vad som tidigare varit känt. Bland annat bidrar småkrypen till att jordens näringsämnen urlakas och avger mer koldioxid. Forskarna slår även fast att temperaturerna kan komma att stiga som ett resultat av att de växtätande insekterna blir fler i vissa regioner.
Insekt kryper på marken. Foto.

Genom omfattande metaanalyser har en forskargrupp vid Lunds universitet för första gången undersökt hur växtätande insekter påverkar markprocesser i skogliga ekosystem globalt. I studien som nu presenteras i tidskriften Journal of Ecology undersöker forskarna jordarnas biologiska och biogeokemiska reaktioner. När skadade växtdelar, kadaver och utsöndringsprodukter från insekter träffar jordytan ökar omsättningen av kol och näringsämnen. Något som leder till att skogsmarken lakas ur och släpper ifrån sig mer koldioxid.

– Andelen växtätande insekter kan komma att öka på grund av klimatförändringarna, framför allt i kalla områden där mycket kol är lagrat i marken. Detta kommer att påverka skogarnas ekosystem och leda till ökad växthusgasurladdning och potentiellt stigande temperaturer, säger Dan Metcalfe, naturgeografiforskare vid Lunds universitet.

I den nya studien slår forskarna fast att insekter och större däggdjur påverkar markprocesser på ett liknande sätt. Detta trots att de har väldigt olika populationsutveckling och födovanor.

– Insekter är mer specialiserade på födans källa och kan dessutom öka sin population med 50 till 100 gånger från en säsong till en annan. Detta gör att de växtätande insekterna ibland kan rubba skogsekosystemen mycket mer än de växtätande däggdjuren, säger Dan Metcalfe.

Forskarna hoppas att de nya resultaten kan komma till praktisk användning genom att matas in i klimatmodeller. Men också att studien kan bidra till mer forskning kring hur växtätande djur påverkar markprocesser i tropiska och nordliga skogar, som utgör 80 procent av jordens samlade skogsmark men som är väldigt underrepresenterade i forskningslitteraturen.

– Att förstå hur ekosystem fungerar är avgörande för att kunna förutsäga och bekämpa klimatförändringar. Medan däggdjuren blir färre globalt så tyder mycket på att andelen växtätande insekter kommer att öka i vissa regioner i en varmare värld, säger Dan Metcalfe.

Läs mer om studien - wiley.com

Text: Johan Joelsson

Senaste nyheter

2020-01-07

Dinosaurieexpert och planetbildningsguru nya hedersdoktorer i naturvetenskap

Dinosaurieexpert och planetbildningsguru nya hedersdoktorer i naturvetenskap
2020-01-07

Falken ser bytet tydligt i över 350 km/h

Falken ser bytet tydligt i över 350 km/h
2019-12-20

Syre banade väg för skarpa djurögon

Syre banade väg för skarpa djurögon
2019-12-18

Växtätande insekter rubbar skogarnas ekosystem och bidrar till klimatförändringar

Växtätande insekter rubbar skogarnas ekosystem och bidrar till klimatförändringar
2019-12-16

Rödbetor stoppar mygg

Rödbetor stoppar mygg