Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Unga fåglar utmanar farorna i staden

Stadslivet är tufft för unga fåglar. Men om de överlever sitt första år så minskar stressfaktorernas inverkan på dem. Det visar ny forskning från Lunds universitet.
Talgoxe. Foto: Pablo Salmón.
Talgoxe. Foto: Pablo Salmón.

Livet i en stad utgör både ett hot och en möjlighet för vilda djur. Forskare från Naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet har nu gett sig i kast med detta motsägelsefulla tillstånd för djurlivet i urbana miljöer. De har studerat unga respektive vuxna talgoxar i Malmö och jämfört deras överlevnad med samma art ute på landsbygden.

Det visade sig att talgoxarna i stadsmiljön lever i lite av en paradox. Å ena sidan är det betydligt tuffare att som fågel växa upp i staden. Men å andra sidan, om de överlever sitt första år, så minskar de negativa effekterna och fåglarna verkar mer härdade.

– Det verkar som att de olika stressfaktorerna i staden inte påverkar de vuxna individernas överlevnad som det gör för ungfåglarna, säger Pablo Salmón, som är forskarstudent i biologi vid Lunds universitet.

Det som gör den nya studien speciell är att forskarna har identifierat en mekanism som förutspår en skillnad i fåglarnas överlevnad mellan stad och land. Forskarna har nämligen undersökt så kallade telomerer. En telomer är själva änden på en kromosom – dessa telomerer finns hos såväl människor som andra djur. Telomererna skyddar kromosomerna och vår arvsmassa. Ju längre telomerer desto bättre förutsättningar har man för en lång livslängd. Tidigare studier har visat att telomererna förkortas vid varje celldelning, det vill säga med åldern, men även att miljöstress kan påskynda denna förkortning.

Endast fågelungar med långa telomerer överlevde sitt första år i staden, enligt den aktuella undersökningen. Detta tyder på att enbart de mest livskraftiga individerna klarar av den urbana miljöns utmaningar. Sambandet mellan telomererna och överlevnad fanns även hos fåglarna på landet, men effekten var signifikant starkare hos fåglarna i stadsmiljön.

– Vår studie är den första som bevisar kopplingen mellan telomerlängd och enskilda individers överlevnad i stadsmiljö, säger Pablo Salmón.

Forskarna vet dock inte exakt vad i den urbana miljön som gör att individerna med kortare telomerer dukar under. Många olika stressfaktorer kan ligga bakom, exempelvis dålig föda, luftföroreningar eller avsaknaden av mörker nattetid. Kanske en kombination av flera faktorer är mest trolig.

– Längre fram vill vi gärna försöka förstå dessa bakomliggande faktorer och hur de inverkar på fåglarna, säger Pablo Salmón.

Den aktuella studien publiceras denna vecka i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal Society B.

Lena Björk Blixt

Senaste artiklar

2017-12-18
Forskare granskar granarnas utsläpp av partiklar
Forskare granskar granarnas utsläpp av partiklar
2017-12-14
Lundabiolog bland nya Wallenberg Academy Fellows
Lundabiolog bland nya Wallenberg Academy Fellows
2017-12-13
Kläckta eller födda levande avgör om reptiler lever i kärnfamilj
Kläckta eller födda levande avgör om reptiler lever i kärnfamilj
2017-12-12
Oväntat stora näringsförluster vid skogsbränder
Oväntat stora näringsförluster vid skogsbränder
2017-12-08
Komplex bakgrund till fåglars flyghastighet
Komplex bakgrund till fåglars flyghastighet