Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ny studie: Utrotning hotar insekter när klimatet blir varmare

Insekter är dåliga på att hantera klimatförändringens högre temperaturer. Risken är stor att de blir överhettade. Både överlevnaden och förmågan att reproducera sig påverkas kraftigt av ökande temperaturer även i områden högt uppe på norra halvklotet, enligt en ny studie från Lunds universitet.
Slända på trädgren. Foto.
Hane av arten blåbandad jungfruslända (Calopteryx splendens), en av de två arter som den aktuella studien fokuserar på. Foto: Erik Svensson.

Insekter kan inte reglera sin egen kroppstemperatur, som istället starkt påverkas av temperaturen i den närmaste omgivningen. I den aktuella studien har forskarna undersökt två närbesläktade arter av jungfrusländor i Sverige. Målet har varit att förstå sländornas anpassningsförmåga till temperaturförändringar i omgivningen. För att studera detta har forskarna använt sig av en kombination av fältstudier i södra Sverige och infraröd kamerateknik (termografi), en teknik som möjliggör att mäta individers kroppstemperatur under naturliga förhållanden. Detta kan sedan relateras till sländornas överlevnad och reproduktionsframgång.

Resultaten visar att sländornas överlevnad är hög vid relativt låga temperaturer, 15­–20 C°. Reproduktionsförmågan däremot, når sin topp vid temperaturer mellan 20 och 30 C° beroende på art.

–Vår studie visar att det finns en temperaturberoende konflikt mellan överlevnad å ena sidan och förmågan att fortplanta sig å den andra, säger Erik Svensson vid Lunds universitet, som lett arbetet.

Studien visar också att sländornas förmåga att hantera värmerelaterad stress är begränsad. Sländor är insekter och insekter är ryggradslösa djur. Ryggradslösa djur är växelvarma (kallblodiga) och beroende av yttre källor som solen eller varma stenar för att höja kroppstemperaturen. Till de växelvarma djuren hör även fiskar, groddjur och reptiler.

–Våra resultat visar att växelvarma djur kan drabbas av överhettning även om de lever långt upp på norra halvklotet och deras förmåga att buffra kroppstemperaturen mot stigande omvärldstemperaturer är begränsad. Resultaten utmanar också en populär teori om att djurs plasticitet, det vill säga deras individuella flexibilitet, kan hjälpa dem att överleva under svårare miljöförhållanden, säger Erik Svensson.

Resultaten publiceras i en artikel i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS.

Läs den vetenskapliga studien – pnas.org

Senaste nyheter

2020-11-26

Två av de tre mest citerade Lundaforskarna är naturvetare

Två av de tre mest citerade Lundaforskarna är naturvetare
2020-11-24

Känd stjärna lyser sämre av kallare gas

Känd stjärna lyser sämre av kallare gas
2020-11-10

Ny studie: Utrotning hotar insekter när klimatet blir varmare

Ny studie: Utrotning hotar insekter när klimatet blir varmare
2020-11-09

Ödlor – en nyckel till evolutionära gåtor

Ödlor – en nyckel till evolutionära gåtor
2020-11-09

Järn i dubbelstjärna speglar galaxens kemiska evolution

Järn i dubbelstjärna speglar galaxens kemiska evolution

Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet
Besöksadress: Sölvegatan 27, Lund
E-post: kansli [at] science [dot] lu [dot] se

Om webbplatsen

Tillgänglighetsredogörelse