Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Dekanbrev

Dekanbrevet skickas ut till alla anställda via e-post en gång i månaden. I dekanbrevet kommenterar naturvetenskapliga fakultetens ledning aktuella händelser och ger löpande sin syn på angelägna frågor.

September 2017
 
Hej,

Fakultetens sjätte sommarfest gick av stapeln den 24 augusti, och det var en sedvanlig mix av lättsam men tänkvärd akademisk underhållning, mat och dryck, tornbesök och musik. Nytt för i år var en tävling som gick ut på att para ihop tio titlar på doktorsavhandlingar med olika haiku-poem, vilket var en utmaning för många. Vinnare och rätta svaren kommer i nästa Insidan. Festen lockade ett rekordantal deltagare, 300, vilket naturligtvis är ett gott betyg för de som arrangerat sommarfesten. Varmt tack till hela kansli N som planerat, organiserat och genomfört alla sommarfester, och även till deltagarna i panelerna som både roat och berört oss. Blir det fest även nästa år? Vi får se vad som händer, det kommer en ny fakultetsledning som mycket väl kan ha nya idéer, och, varför inte, det är bra med regelbunden förnyelse.
 
Nuvarande dekaner avgår alltså vid årsskiftet efter sex år vid rodret, Bo-Anders kommer att fokusera på sin roll som vicerektor medan Almut och jag går tillbaka till vår forskning. De nya dekanerna är valda och förbereder sig, och jag känner mig trygg med att Sven, Karin och Anders tar över. Jag är helt övertygad om att de kommer att göra ett fantastiskt jobb. Karin har redan kommit igång, för att till viss del ersätta Bo-Anders som har väldigt mycket på sin tallrik. Hon har därför utsetts till vicedekan under andra halvåret i år och kommer att delta i arbetet med fakultetens grundutbildning.
 
De högre cheferna (prefekt, dekan och rektor) på ett universitet kan ju liknas vid politiker, i det att man väljs för en begränsad period. Till skillnad från politiker vars dröm ofta är att bli omvalda i all evighet, är det normala att universitetschefer sitter i två perioder, alltså sex år, för att därefter ersättas. Systemet kan tyckas vara ineffektivt, men är faktiskt klokt och sunt. Vi som accepterar dessa uppdrag har inte lockats till universitetsvärlden för att vi i första hand vill arbeta som chefer, men det kan vara intressant och givande om man vet att uppdraget är tidsbegränsat och att man får fortsätta som lärare och forskare efter ett antal år. Samtidigt är det viktigt att de akademiska ledarna har en stark förankring i och förståelse för vår kärnverksamhet, för att fatta de beslut som verkligen utvecklar den åt rätt håll. Nuvarande dekaner har alla behållit ett engagemang i den egna forskningen, i blygsammare skala förvisso men ändå, mycket tack vare att fakulteten har uppmuntrat och stött oss. Så kommer även de nya dekanerna att göra, och det gläder mig.
 
Hur gör man då övergången från en avgående ledning till en ny så smidig och effektiv som möjligt? Det förekommer, även i akademin, att chefer som är på väg ut ”kör in i kaklet” och fattar massor av beslut under den sista tiden. Så kommer dock inte den avgående ledningen att agera. Vi har sedan valet en kontinuerlig kontakt med de nya dekanerna, och är noga med att stämma av med dem i stort och smått. De har alla tre dessutom gedigen erfarenhet av olika ledningsuppdrag vid fakulteten. Sven och Karin sitter som prefekter med i fakultetens ledningsråd, och har påverkat de beslut som fattats under de senaste åren. Sedan kommer naturligtvis den nya ledningen att sätta sin egen prägel på fakultetens verksamhet, och så ska det vara. Det blir bra.

 

Olov Sterner, dekan

 

Sidansvarig: