Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tidigare studenter i miljövetenskap

Matilda Håkansson, alumn från miljövetenskap

Matilda Håkansson, konsult

Jobbar på Eco Tech i Malmö.

Vad jobbar du med och var?

Jag arbetar som konsult inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö på Eco Tech i Malmö. Eco Tech hjälper företag att införa och omarbeta så kallade ledningssystem. Ett ledningssystem är en slags metod för att säkerställa att företaget exempelvis minskar sin miljöpåverkan eller når sina mål inom arbetsmiljöarbetet. Vi hjälper företaget genom att hålla utbildningar och går igenom verksamheten tillsammans med dem, så kallad internrevision.

Eco Tech har också en tjänst som heter Lagvakten. Genom tjänsten kan företag hålla ordning på att man följer de lagar som man är skyldig att följa i sin verksamhet.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det är att det är så varierande. Vi gör flera kundbesök varje vecka och de verksamheter vi besöker är väldigt olika. Våra kunder är allt ifrån enmansföretag till stora företag, som ingår i internationella koncerner, och som har över hundra anställda. Det är kul att få komma ut och se hur alla företag fungerar.

Vad har du för examen?

Jag har en kandidatexamen i miljövetenskap och en masterexamen i tillämpad klimatstrategi. Jag blev tog min masterexamen år 2013.

Vad var det bästa med utbildningen och Lunds universitet?

Det bästa med utbildningen är att den är så bred. Det är viktigt, eftersom miljö är ett brett arbetsområde. Basen i utbildningen är en bra grund att stå på, sedan finns det mycket utrymme för valbara kurser och du kan inrikta dig på precis vad du vill inom miljö. Ett stort plus är alla bra lärare och föreläsare.

Varför valde du just den här utbildningen?

Jag valde den eftersom jag vill arbeta med miljöfrågor och hållbar utveckling. Jag tittade på utbildningar inom miljö över hela landet och den på Lunds universitet verkade bäst. Det är ett stort plus att den är naturvetenskaplig på kandidatnivå och att man sedan kan välja en tvärvetenskaplig master som tillämpad klimatstrategi.

Hur fick du ditt jobb?

Jag skickade en intresseanmälan till Eco Tech. Då ringde de upp mig, och det slutade med att jag fick jobb hos dem.

Har du några tips till studenter som funderar på vad de ska bli?

Mitt tips är att göra praktik. Det är ett bra sätt att prova på det du tänker dig att du vill jobba med i framtiden. Det är också ett bra sätt att få in en fot i arbetslivet.

Intervjuad hösten 2014.

 


Ylva Sandberg, alumn i miljövetenskap

Ylva Sandberg, miljökonsult

Jobbar på konsultbolaget NIRAS i Malmö.

Vad jobbar du med och var?

Jag arbetar som miljökonsult på konsultbolaget NIRAS i Malmö. Mitt jobb är att finna svar på frågeställningar som berör förorenade områden. Därför är jag ofta ute i fält och tar prover på exempelvis jord och grundvatten. Utifrån resultaten som mätningarna ger gör jag sedan en bedömning om åtgärder krävs och i så fall vilka.  

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det roligaste med mitt jobb är variationen. Förutom att vara ute i fält och att sköta provtagningar, så sitter jag också på kontoret och skriver rapporter. Jag kan styra mitt arbete relativt fritt och tar mycket eget ansvar.

Hur fick du ditt jobb?

En god vän som arbetar på företaget rekommenderade mig när miljöavdelningen sökte nya medarbetare i Malmö.

Vad har du för examen?

Jag har både en kandidatexamen och en masterexamen i miljövetenskap. Min kandidatutbildning var inriktad på vattenvård och min masterutbildning på markvård. Jag gjorde mitt mastersarbete inom kombinationseffekter av föroreningar i jord genom att studera tillväxt hos bakterier.

Vad var det bästa med utbildningen och Lunds universitet?

Det bästa med utbildningen var den stora bredden och att studiegången var så flexibel. Bredden gör att man får förståelse för flera olika discipliner, och eftersom Lunds universitet är så stort finns det många kurser att välja mellan.

Varför valde du att studera miljövetenskap?

Jag läste naturvetenskapligt program på gymnasiet med inriktning på miljö. Eftersom jag tyckte att det var intressant ville jag fortsätta på det spåret. Att jag valde Lund föll sig naturligt eftersom jag ville studera i en riktig studentstad.

Har du några tips till studenter som funderar på vad de ska bli?

Jag rekommenderar starkt att göra praktik på olika arbetsplatser. Under mitt tredje år gjorde jag praktik vid ett konsultbolag och upptäckte att jag verkligen trivdes med deras sätt att arbeta Det var tack vare min upplevelse under praktiken som jag sökte mig till konsultbranschen.


Intervjuad våren 2014.

Sidansvarig: