Masterprogram

Du som vill läsa en naturvetenskaplig masterutbildning vid Lunds universitet kan välja bland masterprogrammen nedan. 

Masterprogrammen är knutna till fakultetens vetenskapsområden och du kan välja mellan ett antal olika inriktningar inom programmen. Du kan också välja mellan breda studier eller specialisering inom ett visst område.

Programmen resulterar efter två år i en internationellt erkänd masterexamen, Degree of Master of Science. Utbildningsspråket på de ingående kurserna är i de flesta fall engelska.

Givetvis kan du söka till de enskilda kurser på avancerad nivå som ingår i våra masterprogram. Läs mer om fristående kurser här. Information om kurser finns även på de enskilda institutionernas hemsidor.

Programmen är normalt öppna för både svenska och utländska studenter med fullgjord kandidatexamen, Bachelor's degree eller motsvarande.

Astronomi och astrofysik

Astrofysik - Masterprogram

Bioinformatik

Bioinformatik - Masterprogram

Biologi

Biologi, Allmän inriktning - Masterprogram

Biologi, Ekologi: Akvatisk ekologi - Masterprogram

Biologi, Ekologi: Naturvård och bevarandebiologi - Masterprogram

Biologi, Ekologi: Växtekologi och systematik - Masterprogram

Biologi, Ekologi: Zooekologi - Masterprogram

Fysik

Fysik, Allmän inriktning - Masterprogram

Fysik, Biologisk fysik och beräkningsbiologi - Masterprogram

Fysik, Fotonik - Masterprogram

Fysik, Materialvetenskap - Masterprogram

Fysik, Nanovetenskap - Masterprogram

Fysik, Partikelfysik - Masterprogram

Fysik, Teoretisk fysik - Masterprogram

Geologi

Geologi - Masterprogram

Kemi

Kemi - Masterprogram

Nanokemi - Masterprogram

Proteinvetenskap - Masterprogram

Matematik

Matematik - Masterprogram

Matematisk statistik - Masterprogram

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskydd - Masterprogram

Miljövetenskap

Miljövetenskap, Naturvetenskaplig inriktning - Masterprogram

Miljövetenskap, Strategiskt miljöarbete - Masterprogram

Tillämpad klimatstrategi - Masterprogram

Molekylärbiologi

Molekylärbiologi, Allmän inriktning - Masterprogram

Molekylärbiologi, Medicinsk biologi - Masterprogram

Molekylärbiologi, Mikrobiologi - Masterprogram

Molekylärbiologi, Molekylär genetik och bioteknik - Masterprogram

Naturgeografi och ekosystemanalys

Atmosfärvetenskap och biogeokemiska kretslopp - Masterprogram

Geografisk informationsvetenskap - Masterprogram

Geografisk informationsvetenskap och fjärranalys för modellering och miljöövervakning - Masterprogram

Geomatik - Masterprogram

Naturgeografi och ekosystemanalys - Masterprogram

Synkrotronljusbaserad vetenskap

Synkrotronljusbaserad vetenskap - Masterprogram


Tillbaka

Innehållsansvarig: Helena Bergqvist
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Naturvetenskapliga fakulteten

Uppdaterad: 2014-01-31

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00