Forskning

Naturvetenskapen är basen för vårt vetande om vår omvärld. Naturvetenskaplig forskning ger förutsättningar för medicinska och teknologiska framsteg, och för människans möjligheter att hantera jordens resurser.

Vid den naturvetenskapliga fakulteten bedrivs grundforskning inom vetenskapsområdena biologi, fysik, kemi, miljö, geologi, naturgeografi och ekosystemvetenskap, astronomi och teoretisk fysik, matematik samt medicinsk strålningsfysik.


Tillbaka

Sidansvarig: Helena Bergqvist
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Naturvetenskapliga fakulteten 

Uppdaterad: 2014-03-18

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00