Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

PLUS – Pedagogik-, Lärande- och Utvecklingsstöd

PLUS är naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska enhet som arbetar för att främja lärande och undervisning på vetenskaplig grund inom de naturvetenskapliga ämnena. PLUS samarbetar med universitetets övriga pedagogiska enheter samt med olika institutioner och lärosäten, både nationellt och internationellt.

PLUS:s verksamhetsområden

1) Högskolepedagogisk utbildning

PLUS ansvarar för fakultetens behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildning. I kurserna får du som är lärare eller doktorand möjlighet att utveckla din pedagogiska kompetens och praktik. Gemensamt för kurserna är deltagarnas kursprojekt där den egna undervisningen kopplas till teori och utvecklas genom reflektion och kollegial diskussion.

Läs mer om fakultetens högskolepedagogiska utbildning

2) Högskolepedagogisk utveckling

Genom strategiska satsningar verkar PLUS för en kontinuerlig och långsiktig utveckling av utbildningskvaliteten. Nedan kan du läsa om några genomförda projekt och pågående satsningar.

 • Kompetensportfölj för dokumentation och reflexion (pågående EQ11-projekt, 2015–2016)
  Syftet med projektet är att utveckla formerna för portföljskrivande som didaktiskt redskap samt skapa praktiska möjligheter för studenter att bygga upp en kompetensportfölj genom sin utbildning. I en delstudie undersöks även akademiska lärares erfarenheter av att skriva en pedagogisk portfölj. Projektet leds av PLUS och sker i samarbete med AHU samt andra fakulteter vid Lunds universitet (HT, LTH, EHL och M).
 • Så utvecklas teknologers kommunikativa kompetens (EQ11-projekt)
  Läs mer om projektet (pdf)
 • Kommunikation i naturvetenskaplig utbildning (KomNU) (EQ11-projekt)
  Läs mer om projektet (pdf)
 • Naturvetare skriver populärvetenskap (frömedelsprojekt)
  Läs mer om projektet (pdf)

3) Forskning och handledning

Vid PLUS bedrivs forskning och handledning inom naturvetenskapens didaktik och vetenskapskommunikation. Forskarutbildningen sker i nära samarbete med Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola, genom den gemensamma forskarskolan Communicate Science in School (CSiS) som utbildar tio licentiander under perioden 2015–2018.

4) Skolsamverkan och lärarfortbildning

PLUS har en samordnande roll vad gäller fortbildning av lärare i förskola, grundskola och gymnasieskola. Arbetet sker i samarbete med naturvetenskapliga fakultetens institutioner, MAX IV, Nationellt resurscentrum för fysik, Institutionen för utbildningsvetenskap och Vattenhallen Science Center.

Läs mer om lärarfortbildningsdagen

5) Pedagogisk meritvärdering

PLUS koordinerar också arbetet med fakultetens pedagogiska akademi och värderar lärares pedagogiska meriter vid ansökan om kompetensgraden Excellent Teaching Practitioner (ETP).

Läs mer om fakultetens ETP-lärare och hur du ansöker om lärarexcellens

Sidansvarig:

Kontakt

Elisabeth Einarsson
Högskolepedagogisk utbildning
046-222 48 53
elisabeth.einarsson [at] science.lu.se

Marie Skepö
Högskolepedagogisk utbildning
046-222 33 66
marie.skepo [at] teokem.lu.se

Susanne Pelger
Högskolepedagogisk utbildning
0702-84 02 77
susanne.pelger [at] science.lu.se

Naturvetenskapliga fakulteten
Besöksadress: Sölvegatan 27, 222 62 Lund
Intern post: HS 39
Postadress: Box 118, 221 00 Lund
Fakturaadress: Box 188, 221 00 Lund
E-post: kansli [at] science.lu.se

Om webbplatsen