Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Kurser

Naturvetenskapliga fakulteten anordnar flera kurser inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen. Fakultetens lärare och doktorander kan också anmäla sig till kurser som anordnas av AHU. Intresseanmälan till AHU:s universitetsgemensamma kurser skickas till Ann.Ivarsson [at] science.lu.se.

Högskolepedagogisk introduktionskurs

Kursen ingår i fakultetens behörighetsgivande pedagogiska utbildning och vänder sig till lärare och doktorander utan tidigare pedagogisk utbildning. Kursen är praktiskt inriktad och deltagarna arbetar bland annat med att kartlägga sin egen undervisning. Stort utrymme ges för reflektioner kring erfarenheter av att undervisa och undervisas. Deltagarna får också påbörja skrivandet av en pedagogisk portfölj. Kursen ges även på engelska. Kursen motsvarar två veckors heltidsarbete och ges varje hösttermin.

Ht 2016

Högskolepedagogisk fortsättningskurs

Högskolepedagogisk fortsättningskurs ingår i naturvetenskapliga fakultetens behörighetsgivande pedagogiska utbildning för lärare och är en lämplig fortsättning på Högskolepedagogisk introduktion. Kursen ges universitetsgemensamt. Syftet med kursen är att stödja kursdeltagarna i deras professionella utveckling som universitetslärare. Ett övergripande mål är att ge beredskap att möta utmaningar i eller inför rollen som kursansvarig. Kursen motsvarar tre veckors heltidsarbete och ges varje vårtermin.

Kommunikation i undervisningen

Kursen ingår i naturvetenskapliga fakultetens behörighetsgivande pedagogiska utbildning. Kursen vänder sig till doktorander och lärare som vill utveckla sin kommunikativa medvetenhet och förmåga, speciellt i undervisningssituationen. Det övergripande målet är att deltagarna ska kunna kommunicera sitt forskningsämne i dialog med olika grupper och i olika sammanhang, samt kunna stödja studenters utveckling av kommunikativa färdigheter. Kursen motsvarar två veckors heltidsarbete.

Ht 2016

Docentförberedande kurs

Kursen är obligatorisk för att kunna antas som docent vid naturvetenskapliga fakulteten. Kursen har visat sig vara värdefull även för nyanställda forskarassistenter, forskare, biträdande lektorer med flera, även om tidpunkten för docentansökan ligger en bit fram i tiden. Den obligatoriska handledarutbildningen ingår i denna kurs.

VT 2018 (Kursen pågår. Datum för nästa kurs är inte bestämt men blir sannolikt under våren 2018)

Att stödja studenters skrivutveckling

Kursen ges av PLUS vid naturvetenskapliga fakulteten och är öppen för deltagare från hela universitetet. Syftet är att ge inspiration och verktyg till lärare som handleder studenters skrivande på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Kursen bygger på retorisk och skrivdidaktisk teori samt erfarenheter från två EQ11-projekt där olika former av kommunikationsträning har integrerats i ämnesutbildningen. För mer information kontakta kursledarna sara.santesson [at] kom.lu.se / susanne.pelger [at] science.lu.se.

Kostnad: Kursen är avgiftsfri för lärare vid Naturvetenskapliga fakulteten. Kurskostnad för övriga deltagare: 7.800 kr.

VT 2017

Anmäl dig senast 6 mars till ann.ivarsson [at] science.lu.se.

Workshop – Den pedagogiska portföljen

Kursen är valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen vid naturvetenskapliga fakulteten. I den pedagogiska portföljen belyser och beskriver läraren sin kompetens, framför allt genom en kritiskt reflekterande analys av exempel hämtade från den egna praktiken. Kursen riktar sig till alla lärare som vill öka sin förmåga att skriva en väl genomtänkt och reflekterande pedagogisk portfölj. Kursen ges gemensamt för naturvetenskapliga fakulteten och LTH. Kursen motsvarar en veckas heltidsarbete och ges varje termin.

Kursbeskrivning: Workshop – den pedagogiska portföljen

Ämnesdidaktik inom naturvetenskap och teknik

Ämnesdidaktik är en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen. Kursens syfte är att introducera kursdeltagarna i vetenskapliga metoder för att bättre kunna analysera och tolka studenternas lärande och kunskapsbildning i det egna ämnet. Deltagarna genomför ett mindre, forskningsinriktat projekt kring undervisningen i det egna ämnet med syftet att öka kunskapen och förståelsen om studenternas lärande i det specifika ämnet. Kursen ges vartannat år och motsvarar två alternativt fyra veckors heltidsarbete. Det längre alternativet ger utrymme för ett mer omfattande eget kursprojekt.

Genus i naturvetenskap och teknik

Kursen är en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen. Den riktar sig till lärare vid naturvetenskapliga fakulteten och omfattningen motsvarar 5 hp. Kursens syfte är att ge en introduktion till vad ett genusperspektiv är, samt hur detta på olika sätt är relevant för att förstå naturvetenskap och teknik som utbildning, akademiska ämnen och verksamhet. Kursen ges vid efterfrågan.

 

Sidansvarig:

Kontakt

Frågor om pedagogisk utbildning och kurser
Susanne Pelger
070-284 02 77
Susanne.Pelger [at] science.lu.se

Frågor om anmälan
Ann Ivarsson
046-222 31 39
ann.ivarsson [at] science.lu.se

Frågor om docentkursen
Tobias Nilsson
046-222 71 82
Tobias.Nilsson [at] science.lu.se